Spotkanie modlitewne 3.07.2014 r.

Słowo z dzielenia:

1Kor 14, 1-6

Starajcie się posiąść miłość, troszczcie się o dary duchowe, szczególnie zaś o dar proroctwa! Ten bowiem, kto mówi językiem, nie ludziom mówi, lecz Bogu. Nikt go nie słyszy, a on pod wpływem Ducha mówi rzeczy tajemne. Ten zaś, kto prorokuje, mówi ku zbudowaniu ludzi, ku ich pokrzepieniu i pociesze. Ten, kto mówi językiem, buduje siebie samego, kto zaś prorokuje, buduje Kościół. Chciałbym, żebyście wszyscy mówili językami, jeszcze bardziej jednak pragnąłbym, żebyście prorokowali. Większy jest bowiem ten, kto prorokuje, niż ten, kto mówi językami – chyba że jest ktoś, kto tłumaczy, aby to wyszło na zbudowanie Kościołowi. Bo przypuśćmy, bracia, że przychodząc do was będę mówił językami: jakiż stąd pożytek dla was, jeżeli nie przemówię do was albo objawiając coś, albo przekazując jakąś wiedzę, albo prorokując, albo pouczając?

Słowo z nasłuchu:

1. Nie lękajcie się jestem przy was.

2. Nie wy, lecz Ja was wybrałem.

3. Nie bójcie się, to Ja jestem.

4. Ty pójdź za Mną.

5. Bądź cierpliwy, twoja wiara Cię uzdrowi. (Ula do Edka)

6. Jest tu osoba, która jest w wielkim lęku przez nieprzebaczenie. Jezus mówi, aby zaprosiła Go do tego nieprzebaczenia, że chce przyjść i wyzwolić z tego lęku. (Monika)

7. Modlić się do Ducha Świętego o wiarę dla każdego z nas.

8. Oto jest pośród was Król nieba najwyższego który was zbawił i który powiedzie was do swego Królestwa.