Spotkanie modlitewne 29.09.2016

Słowo z nasłuchu:

Proroctwa:

1.Jam Jest twój Pan i Bóg, Jestem który Jestem.

2.Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli.

3.Oto Mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie.

4.Przyjdźcie do Mnie wszyscy którzy utrudzeni jesteście a Ja was pokrzepię.

5.Mówi Jezus: ,,Jestem twoim kołem ratunkowym, nie lękaj się”

6.Posyłam was jak owce między wilki i Jestem z wami.

7.W Bogu możesz wszystko, sam nie możesz nic.

8.Podaj mi rękę, chodźmy już czas.

9.,,Pokój Mój daję wam, pokój Mój zostawiam wam, nie tak jak daje świat Ja wam daje” (por. J 14.27)

10.Lilia dolin- obecność Maryi

Obrazy:

1.Obraz rwącej rzeki która symbolizuje łaski i Miłość, która płynie do nas od Jezusa. Jezus chce oczyszczać nasze serca.

2.Obraz białej gołębicy, która podrywa się do lotu, rozpościera skrzydła. Towarzyszy temu wielka radość, jakby Bóg się uśmiechał.

3. Obraz: Anioł w różowej szacie i małe dziecko bawiące się nad sadzawką. Za każdym razem, kiedy dziecko niebezpiecznie się przechyla, Anioł je podtrzymuje. Dziecko nie zdaje sobie sprawy z obecności Anioła. Anioł jest bardzo spokojny i podtrzymuje dziecko za każdym razem. Głos Boga: ,,Zawsze cię ochronię, zawsze cię podtrzymam”.

Słowa z nasłuchu, z Pisma Świętego:

Ps 45:1-11
1. Kierownikowi chóru. Na melodię: Lilie… Synów Koracha. Pieśń pouczająca. Pieśń miłosna.
2. Z mego serca tryska piękne słowo: utwór mój głoszę dla króla; mój język jest jak rylec biegłego pisarza.
3. Tyś najpiękniejszy z synów ludzkich, wdzięk rozlał się na twoich wargach: przeto pobłogosławił tobie Bóg na wieki.
4. Bohaterze, przypasz do biodra swój miecz, swą chlubę i ozdobę!
5. Szczęśliwie wstąp na rydwan w obronie wiary, pokory i sprawiedliwości, a prawica twoja niech ci wskaże wielkie czyny!
6. Strzały twoje są ostre – ludy poddają się tobie – trafiają w serce wrogów króla.
7. Tron Twój, o Boże, trwa wiecznie, berło Twego królestwa – berło sprawiedliwe.
8. Miłujesz sprawiedliwość, wstrętna ci nieprawość, dlatego Bóg, twój Bóg, namaścił ciebie olejkiem radości hojniej niż równych ci losem;
9. wszystkie twoje szaty pachną mirrą, aloesem; płynący z pałaców z kości słoniowej dźwięk lutni raduje ciebie.
10. Córki królewskie wychodzą ci na spotkanie, królowa w złocie z Ofiru stoi po twojej prawicy.
11. Posłuchaj, córko, spójrz i nakłoń ucha, zapomnij o twym narodzie, o domu twego ojca!

Słowo dla Wspólnoty:

Dz 22:22-29
22. Słuchali go aż do tych słów. Potem krzyknęli: Precz z ziemi z takim, nie godzi się bowiem, aby on żył!
23. Kiedy oni krzyczeli i zrzucali szaty, i piaskiem ciskali w powietrze,
24. trybun rozkazał wprowadzić go do twierdzy i biczowaniem wydobyć zeznanie, aby się dowiedzieć, dlaczego tak przeciwko niemu krzyczeli.
25. Czy wolno wam biczować obywatela rzymskiego? I to bez sądu? – odezwał się Paweł do stojącego obok setnika, gdy go związano rzemieniem.
26. Usłyszawszy to, setnik poszedł do trybuna i powiedział mu: Co chcesz robić? Bo ten człowiek jest Rzymianinem.
27. Trybun przyszedł i zapytał go: Powiedz mi, czy ty jesteś Rzymianinem? A on odpowiedział: Tak.
28. Ja za wielką sumę nabyłem to obywatelstwo – odrzekł trybun. A Paweł powiedział: A ja mam je od urodzenia.
29. Natychmiast też odstąpili od niego ci, co go mieli badać. Dowiedziawszy się, że jest Rzymianinem, trybun przestraszył się, że kazał go związać.