Spotkanie modlitewne 29.05.2014 r.

Słowo z dzielenia:

Flp 1, 3-6

Dziękuję Bogu mojemu, ilekroć was wspominam – zawsze w każdej modlitwie, zanosząc ją z radością za was wszystkich – z powodu waszego udziału w [szerzeniu] Ewangelii od pierwszego dnia aż do chwili obecnej. Mam właśnie ufność, że Ten, który zapoczątkował w was dobre dzieło, dokończy go do dnia Chrystusa Jezusa.

Słowo z nasłuchu:

Obraz powracających ptaków. Czas wiosny, nadziei, odradzającego się życia

1. Nie ma dla mnie nic niemożliwego

2. Zrób pierwszy krok a ja cię wspomogę

3.. Nie bój się, wypłyń na głębię

4.. Nie lękaj się, ja jestem

5. Jestem, który jestem

6. Otwórzcie wasze serca

7. Miłości pragnę a nie krwawej ofiary

8. Ukochałem cię miłością przedwieczną, tyś mój

9. Mów o moim miłosierdziu

10. Jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie większa niż uczonych w Piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego