Spotkanie modlitewne 28.09.2017

Słowo dla wspólnoty:

Łk 9,18-21

Wyznanie Piotra
18 Gdy raz modlił się na osobności, a byli z Nim uczniowie, zwrócił się do nich z zapytaniem: «Za kogo uważają Mnie tłumy?» 19 Oni odpowiedzieli: «Za Jana Chrzciciela; inni za Eliasza; jeszcze inni mówią, że któryś z dawnych proroków zmartwychwstał». 20 Zapytał ich: «A wy za kogo Mnie uważacie?» Piotr odpowiedział: «Za Mesjasza Bożego». 21 Wtedy surowo im przykazał i napomniał ich, żeby nikomu o tym nie mówili.


Słowo z nasłuchu:

Proroctwa:

 1. Posyłam wam Ducha Świętego. Niech was umacnia i prowadzi. Błogosławię wam.
 2. Jeśli oddasz to co masz, otrzymasz więcej.
 3. Powiedz moim uczniom, niech idą do Galilei. Tam Mnie zobaczą.
 4. To nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem, abyście szli i owoc przynosili i aby owoc ten był obfity.
 5. To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie. Jego słuchajcie.
 6. Otwórz oczy, uwierz, zobacz jak ciebie umiłowałem. W tej miłości dałem swojego Syna, aby umarł za twoje grzechy. Nie lękaj się więc i nie obawiaj tylko uwierz w siłę i moc mojej miłości.
 7. Ja jestem Bogiem żywym. Kto we Mnie wierzy będzie żył na wieki.
 8. Ja jestem, uwierz w moją obecność.
 9. Bo czyż nie są to przedsionki nieba, kiedy jestem pośród Was… Mówi Jezus.
 10. Uwielbiajcie Pana wszystkie serc bijące dzwony, padnij na kolana przed Nim ludu utrudzony. On osuszy twoje łzy, On ratunkiem będzie Ci. u Jego stóp padnie wróg, bo On bóg niezwyciężony.

Z Pisma Świętego:

 1. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. (J 1,1)

Obrazy:

 1. Obraz Jezusa miłosiernego z ręką uniesioną do błogosławieństwa, który mówi: błogosławię wam, dzieci moje, kocham was, dla was umarłem na krzyżu.
  Jezus przytula do serca każdą osobę tutaj obecną.
 2. Obraz bramy w kształcie łuku u góry; droga, która przez nią prowadzi. Słowo: Usiłujcie wejść przez ciasną bramę.
 3. Obraz: ciąża, brzuch jakby przeźroczysty, widać było dziecko przed porodem. Słowo: daję wam dzieci (widziałam 2 osoby).

Słowo poznania:

 1. Pan Jezus dotyka oczu osoby, która miała dziś jakieś spotkanie z siostrą zakonną.