Spotkanie modlitewne 28.07.2016

Słowo z nasłuchu:

Proroctwa:

1.Ja Jestem twoją mocą i siłą. We Mnie szukaj schronienia. Trwaj we Mnie, a Ja w tobie trwać będę, bo beze Mnie nic uczynić nie możesz.

2.Cały honor i chwała należą się Bogu Ojcu, Synowi i Duchowi Świętemu.

3.Przyjdźcie do Mnie wszyscy utrudzeni, a Ja was pokrzepię.

4.Błogosławieni cisi i pokornego serca

5.Nie lękaj się, trzymam cię mocno za rękę.

6.Dzieci Moi, jesteście Moją miłością.

7.Przychodzę dziś do ciebie, ukazuję ci Swoje oblicze, jesteś Moim najukochańszym dzieckiem, spójrz jak bardzo ciebie umiłowałem.

8.Ja Jestem Drogą, Prawdą i Życiem, kto ze mną idzie, nie zginie.

9.Ja Jestem z wami aż do skończenia świata.

10.Kto spożywa Moje Ciało i pije Moją Krew, trwa we Mnie, a Ja w nim, pragnę spotkać cę w Eucharystii.

Obrazy:

1.Obraz białej gołębicy z małą zieloną gałązką w dziobie, lecącej bardzo szybko nad wielką wodą- oceanem.

2.Obraz klęczącego mężczyzny, otrzymującego z rąk kobiety, należącej do grona świętych, wielkiego ptaka- sokoła lub orła. W tle stoi pan Jezus, kładzie On swoja rękę na ramieniu tej świętej

interpretacja obrazu: Pan Jezus pragnie umocnić tego mężczyznę, poprzez tego ptaka przekazuje mu swoje umocnienie i moc.

Słowa z Pisma:

2 Kor 12:14-18
14. Oto po raz trzeci zamierzam do was przybyć, a nie będę was obciążał. Nie szukam bowiem tego, co wasze, ale was samych. Nie dzieci rodzicom winny gromadzić majętności, lecz rodzice dzieciom.
15. Ja zaś bardzo chętnie poniosę wydatki i nawet siebie samego wydam za dusze wasze. Czyż więc, coraz bardziej was miłując, mniej będę miłowany?
16. Zresztą niech będzie i tak: nie byłem dla was ciężarem, ale będąc przebiegłym, zdobyłem was podstępem.
17. Czy może oszukałem was przez kogoś spośród tych, których do was posłałem?
18. Prosiłem Tytusa i wysłałem z nim brata. Czy Tytus was oszukał? Czyż nie postępowaliśmy w tym samym duchu? Czy nie tymi samymi śladami?