Spotkanie modlitewne 28.01.2016 r.

Słowo z nasłuchu:

Proroctwa:

1.To Mój czas, to Moje miejsce, to Moja wspólnota, to Ja was wybrałem. Trwajcie we mnie, a Ja będę trwał w was. Beze mnie nic nie możecie uczynić.

2.Usłysz mój głos, wołam dziś do ciebie. Otwórz swoje serce abym je napełnił.

3.Pieśń uwielbienia jest moją radością.

4.Przyjmijcie Mnie w swojej codzienności.

5.Chcę aby moje serca miały życie w obfitości.

Słowa poznania:

1.Chcę uzdrowić z choroby kostno-stawowej kobietę, która jest na spotkaniu. Na znak tego jej ręce teraz stają się gorące (jeśli są zimne) lub zimne (jeśli są gorące).

2.Mówię do młodego mężczyzny. Myślisz, że nie poradzisz sobie ze swoim grzechem. Znam Ciebie, chcę Ci dziś podać rękę aby Ci pomóc wyjść z tego grzechu Moją mocą.

3.Jest tutaj osoba, która czuje się jakby był a na dnie ciemnej studni. Bardzo przestraszona. Nagle na koronie studni pojawia się wielka światłość i głos: Wyciągnij ręce, nie bój się, uwierz tylko! Ja mogę wszystko.

Obrazy:

1.Obraz świecącego słońca i słowa: Ja jestem chlebem żywym, niech promienie mojej łaski rozleją się w was.

2.Obraz łuku strzelającego strzałami podobnymi do nietoperzy. Nagle nietoperze zmieniają się w motyle, a łuk w krzyż. Interpretacja? – Porzucić złe słowa, agresję zastąpić pokorą.

Słowa z pisma:

 

1.Kol 1, 5-6

z powodu nadziei [nagrody] odłożonej dla was w niebie. O niej to już przedtem usłyszeliście dzięki głoszeniu prawdy – Ewangelii, która do was dotarła. Podobnie jak jest na całym świecie, tak również i u was, owocuje ona i rośnie od dnia, w którym usłyszeliście i poznali łaskę Boga w [jej] prawdzie

2.Łk 7, 24-28

24 Gdy wysłannicy Jana odeszli, Jezus zaczął mówić do tłumów o Janie: «Coście wyszli oglądać na pustyni? Trzcinę kołyszącą się na wietrze? 25 Ale coście wyszli zobaczyć? Człowieka w miękkie szaty ubranego? Oto w pałacach królewskich przebywają ci, którzy noszą okazałe stroje i żyją w zbytkach. 26 Ale coście wyszli zobaczyć? Proroka? Tak, mówię wam, nawet więcej niż proroka. 27 On jest tym, o którym napisano: Oto posyłam mego wysłańca przed Tobą, aby Ci przygotował drogę. 28 Powiadam wam: Między narodzonymi z niewiast nie ma większego od Jana. Lecz najmniejszy w królestwie Bożym większy jest niż on».

Słowo z dzielenia:

Łk 7, 31-35

31 «Z kim więc mam porównać ludzi tego pokolenia? Do kogo są podobni? 32 Podobni są do dzieci, które przebywają na rynku i głośno przymawiają jedne drugim: „Przygrywaliśmy wam, a nie tańczyliście; biadaliśmy, a wyście nie płakali”. 33 Przyszedł bowiem Jan Chrzciciel: nie jadł chleba i nie pił wina; a wy mówicie: „Zły duch go opętał”. 34 Przyszedł Syn Człowieczy: je i pije; a wy mówicie: „Oto żarłok i pijak, przyjaciel celników i grzeszników”. 35 A jednak wszystkie dzieci mądrości przyznały jej słuszność».