Spotkanie modlitewne 27.11.2014 r.

Słowo z dzielenia:

J 17, 6-19

Objawiłem imię Twoje ludziom, których Mi dałeś ze świata. Twoimi byli i Ty Mi ich dałeś, a oni zachowali słowo Twoje. Teraz poznali, że wszystko, cokolwiek Mi dałeś, pochodzi od Ciebie. Słowa bowiem, które Mi powierzyłeś, im przekazałem, a oni je przyjęli i prawdziwie poznali, że od Ciebie wyszedłem, oraz uwierzyli, żeś Ty Mnie posłał. Ja za nimi proszę, nie proszę za światem, ale za tymi, których Mi dałeś, ponieważ są Twoimi.10 Wszystko bowiem moje jest Twoje, a Twoje jest moje, i w nich zostałem otoczony chwałą. 11 Już nie jestem na świecie, ale oni są jeszcze na świecie, a Ja idę do Ciebie. Ojcze Święty, zachowaj ich w Twoim imieniu, które Mi dałeś, aby tak jak My stanowili jedno. 12 Dopóki z nimi byłem, zachowywałem ich w Twoim imieniu, które Mi dałeś, i ustrzegłem ich, a nikt z nich nie zginął z wyjątkiem syna zatracenia, aby się spełniło Pismo. 13 Ale teraz idę do Ciebie i tak mówię, będąc jeszcze na świecie, aby moją radość mieli w sobie w całej pełni. 14 Ja im przekazałem Twoje słowo, a świat ich znienawidził za to, że nie są ze świata, jak i Ja nie jestem ze świata. 15 Nie proszę, abyś ich zabrał ze świata, ale byś ich ustrzegł od złego. 16 Oni nie są ze świata, jak i Ja nie jestem ze świata.17 Uświęć ich w prawdzie. Słowo Twoje jest prawdą. 18 Jak Ty Mnie posłałeś na świat, tak i Ja ich na świat posłałem. 19 A za nich Ja poświęcam w ofierze samego siebie, aby i oni byli uświęceni w prawdzie.

Słowo z nasłuchu:

1. Wy jesteście Moją Świątynią, Świątynią Ducha Świętego

2. Rozpaliłem w was ogień Ducha Świętego abyście go zanieśli wszystkim do których was poślę

3. Przychodzę do was i rozpalam w was ogień, żar Ducha Świętego

4. Zanoście światu Światłość Moją

5. Ja jestem światłością tego świata, idźcie i roznoście to światło po całym świecie !!!

6. Posyłam was abyście nieśli moją Ewangelię

7. Posyłam was dla zbawienia świata

8. J 1, 23 – „Jam głos wołającego na pustyni. Prostujcie drogę Pańską, jak rzekł prorok Izajasz”

9. Nie bój się, pójdź za mną

10. Gdybyście znali dar, który mam dla was prosili byście. Proście o wiele.