Spotkanie modlitewne 27.08.2015 r.

Słowo z dzielenia:

Rz 3, 21-31

21 Ale teraz jawną się stała sprawiedliwość Boża niezależna od Prawa, poświadczona przez Prawo i Proroków. 22 Jest to sprawiedliwość Boża przez wiarę w Jezusa Chrystusa dla wszystkich, którzy wierzą. Bo nie ma tu różnicy: 23 wszyscy bowiem zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej, 24 a dostępują usprawiedliwienia darmo, z Jego łaski, przez odkupienie które jest w Chrystusie Jezusie. 25 Jego to ustanowił Bóg narzędziem przebłagania przez wiarę mocą Jego krwi. Chciał przez to okazać, że sprawiedliwość Jego względem grzechów popełnionych dawniej – za dni cierpliwości Bożej – wyrażała się 26 w odpuszczaniu ich po to, by ujawnić w obecnym czasie Jego sprawiedliwość, i [aby pokazać], że On sam jest sprawiedliwy i usprawiedliwia każdego, który wierzy w Jezusa.
27 Gdzież więc podstawa do chlubienia się? Została uchylona! Przez jakie prawo? Czy przez prawo uczynków? Nie, przez prawo wiary. 28 Sądzimy bowiem, że człowiek osiąga usprawiedliwienie przez wiarę, niezależnie od pełnienia nakazów Prawa. 29 Bo czyż Bóg jest Bogiem jedynie Żydów? Czy nie również i pogan? Zapewne również i pogan.30 Przecież jeden jest tylko Bóg, który usprawiedliwia obrzezanego dzięki wierze, a nieobrzezanego – przez wiarę. 31 Czy więc przez wiarę obalamy Prawo? Żadną miarą! Tylko Prawo właściwie ustawiamy.

Słowo z nasłuchu:

1.Ja jestem światłem. Zanieś je tam, gdzie panuje mrok i ciemności, tzn. do ludzkich serc.

2.Napełniam was światłem i nieustanną obecnością i pokojem wewnętrznym.

3.Trwajcie we Mnie, a Ja w was trwać będę.

4.Czemu się lękasz? Przecież Ja Jestem. Czuwam w twojej łodzi.

5.Ja jestem Pan, Bóg twój. Prowadzę was. Ukochałem was.

6.Wypełniać Ewangelię, żyć Ewangelią. Czy pamiętasz, jak rozmnożyłem 5 chlebów i parę rybek? Więc na co czekasz?

7.Oto Ja posyłam wysłańca Mego przed tobą. Głos wołającego na pustyni: Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego.

8.Pan mówi: „Wystarczy ci Mojej łaski” – do kobiety, która dzisiaj wdała się w niepotrzebny spór i kłótnie. Kobieta zastanawia się, czy powinna (może) służyć w tej wspólnocie.

9.Wyprowadzę mój lud z ciemności niewoli, będziecie widzieli znaki Mojej mocy i chwały. Ja jestem Pan.

10.Dlaczego wątpisz w Słowo, które ci daję? Ufaj w Słowo Boga.

11.Przyjdę w Mojej mocy podczas koncertu uwielbienia. Będziecie świadkami mocy Boga.

12.Jest tu osoba, która przyszła z bólem zęba. Pan zabrał ten ból na znak dla niej, aby przestała wątpić i rzuciła się w Jego otwarte ramiona.