Spotkanie modlitewne 26.01.2017

Słowo z nasłuchu:

Proroctwa:

1.Idźcie i głoście Ewangelię! a Ja będę z wami.

Obrazy:

!.Jezus stojący, przygarniający, przytulający. Jezus: To Ja przychodzę z wiarą do ciebie, to Ja przychodzę do ciebie z Moją ufnością i cieszę się tobą, że jesteś.

Słowa Poznania:

1.Jezus uzdrawia prawą rękę kobiety.

2.Bóg mówi do osoby tu obecnej, która czuje się odrzucona: ,,We Mnie jesteś wybrany!”

Słowa z nasłuchu, z Pisma Świętego:

1 Tm 2:3-6
3. Jest to bowiem rzecz dobra i miła w oczach Zbawiciela naszego, Boga,
4. który pragnie, by wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy.
5. Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek, Chrystus Jezus,
6. który wydał siebie samego na okup za wszystkich jako świadectwo we właściwym czasie.

J 12:4
4. Na to rzekł Judasz Iskariota, jeden z uczniów Jego, ten, który miał Go wydać:

Słowo dla Wspólnoty:

Dz 11:19-26
19. Ci, których rozproszyło prześladowanie, jakie wybuchło z powodu Szczepana, dotarli aż do Fenicji, na Cypr i do Antiochii, głosząc słowo samym tylko Żydom.
20. Niektórzy z nich pochodzili z Cypru i z Cyreny. Oni to po przybyciu do Antiochii przemawiali też do Greków i opowiadali Dobrą Nowinę o Panu Jezusie.
21. A ręka Pańska była z nimi, bo wielka liczba uwierzyła i nawróciła się do Pana.
22. Wieść o tym doszła do uszu Kościoła w Jerozolimie. Wysłano do Antiochii Barnabę.
23. Gdy on przybył i zobaczył działanie łaski Bożej, ucieszył się i zachęcał wszystkich, aby całym sercem wytrwali przy Panu;
24. był bowiem człowiekiem dobrym i pełnym Ducha Świętego i wiary. Pozyskano wtedy wielką liczbę [wiernych] dla Pana.
25. Udał się też do Tarsu, aby odszukać Szawła.
26. A kiedy [go] znalazł, przyprowadził do Antiochii i przez cały rok pracowali razem w Kościele, nauczając wielką rzeszę ludzi. W Antiochii też po raz pierwszy nazwano uczniów chrześcijanami.