Spotkanie modlitewne 25.09.2014 r.

Słowo z nasłuchu:

1.Nie bój się, jam zwyciężył świat

2.Nie bój się, znam każdą cząsteczkę twojego ciała.

3.Jam jest ten, który cię umiłował.

4.Ufaj mi, jestem z tobą.

5.Przyjdźcie do mnie wszyscy utrudzeni.

6.Nie bój się, ja jestem z tobą.

7.Pokochałem cię miłością odwieczną. Jestem z tobą każdego dnia.

8.Nie lękaj się, ja jestem z tobą.

9.Nie lękajcie się, przecież więcej znaczycie od wróbli. A ktokolwiek przyzna się do mnie przed ludźmi, do tego ja przyznam się przed ojcem moim w niebie.