Spotkanie modlitewne 25.08.2016

Słowo z nasłuchu:

Proroctwa:

1.Ukochałem was odwieczną miłością. Wezwałem was po imieniu.

2.Bóg Sam wystarczy!

3.Nie lękajcie się, Ja Jestem z wami po wszystkie dni.

4.Błogosławieni cisi i pokornego serca.

5.,,Miłość woła nas” Miłość

6. Nowe Jeruzalem 12 bram Nowego Izraela.

7.O przejrzyste źródło przy którym Bóg gromadzi błądzących i szuka zagubionych. O osłono życia, nadziejo jedności uświęcaj nas.

8.Odnalazłem cię.

9.Pójdź za Mną dziecię Moje.

Słowa Poznania:

Jest na spotkaniu osoba, która przyszła mocno poraniona w swojej relacji z inną osobą. pan Jezus mówi do niej: prawdziwa miłość nie jest źródłem takich poranień.

Obrazy:

1.Powrót syna marnotrawnego, którego Ojciec obejmuje ramionami a syn wsłuchuje się w bicie Serca Ojca.

2.Pan Jezus w biało- czerwonej szacie z białą gołębicą w ręku, głaszcze gołębicę po głowie a potem wypuszcza ją z rąk i leci ona prosto do nas. Słowa: ,,Posyłam wam Swojego Ducha, trwajcie w czystości, łagodności i pokorze serca.

3.Szybki lot przez tunel, na końcu czeka Pan Bóg, ale nagle tunel się zwęża, trzeba się zatrzymać i dać coś z siebie, żeby przejść dalej. Nawiązanie do słów z Pisma Świętego o wąskiej i szerokiej drodze.

Słowa z nasłuchu, z Pisma Świętego:

Rz 3:4-6
4. żadną miarą! Bóg przecież musi okazać się prawdomówny, każdy zaś człowiek kłamliwy, zgodnie z tym, co napisane: Abyś się okazał sprawiedliwy w słowach Twoich i odniósł zwycięstwo, kiedy Cię sądzą.
5. Lecz jeśli nasza nieprawość uwydatnia sprawiedliwość Bożą, to cóż powiemy? Czy Bóg jest niesprawiedliwy, gdy okazuje zagniewanie? – wyrażam się po ludzku.
6. Żadną miarą! Bo w takim razie jakże Bóg sądzić będzie ten świat?

2 Tes 3:4
4. Co do was, ufamy w Panu, że to, co nakazujemy, czynicie i będziecie czynić.

Słowo dla Wspólnoty:

Kol 1:24-28
24. Teraz raduję się w cierpieniach za was i ze swej strony w moim ciele dopełniam braki udręk Chrystusa dla dobra Jego Ciała, którym jest Kościół.
25. Jego sługą stałem się według zleconego mi wobec was Bożego włodarstwa: mam wypełnić /posłannictwo głoszenia/ słowa Bożego.
26. Tajemnica ta, ukryta od wieków i pokoleń, teraz została objawiona Jego świętym,
27. którym Bóg zechciał oznajmić, jak wielkie jest bogactwo chwały tej tajemnicy pośród pogan. Jest nią Chrystus pośród was – nadzieja chwały.
28. Jego to głosimy, upominając każdego człowieka i ucząc każdego człowieka z całą mądrością, aby każdego człowieka okazać doskonałym w Chrystusie.