Spotkanie modlitewne 25.02.2016 r.

Słowo z nasłuchu:

Proroctwa:

1.Mogę działać tylko poprzez twoją słabość. Ona jest jak otwarte drzwi do Mojej łaski.

2.Oto jestem. Przychodzę do Was z Dobrą Nowiną. Jesteście moimi owieczkami. Prowadzę Was przez ciemną dolinę, ale Ty się zła nie ulękniesz.

3.Jesteście moją radością, idźcie i nauczajcie. Jeśli będziecie trwać we mnie nic złego was nie spotka.

4.Ja Jestem światłością świata, kto idzie za mną nie zginie, ale żyć będzie.

5.Z serca tego który we Mnie wierzy wypłyną zdroje wody żywej.

6.Miłujcie się wzajemnie jak i ja was umiłowałem.

7.Posyłam swoich aniołów, czynię was niewidzialnymi dla wroga, napełniam was Swoją mocą.

8.Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy obciążeni jesteście a Ja was pokrzepię.

9.Chcę wielu z was uwolnić w czasie sobotniego spotkania.

10.Wyciągnij do Mnie swoją rękę, a Ja cię będę prowadził. Wierzysz, że mogę wszystko ?

Obrazy:

1.Obraz: Dziecko trzymające Pana Jezusa za rękę i kroczące z Nim krętą ścieżką/drogą.

2.Obraz kwitnących drzew. Interpretacja: Chcę, żeby mój Kościół rozkwitł na nowo, mówi Pan.

3.Obraz: Jezioro, na nim łódź, z której przemawia Jezus do nas. Jezioro otoczone wzgórzami a jezioro jest w środku jak serce i bije dla nas.

4.Obraz: Jezus frasobliwy. Płacze. Słowo: Dlaczego ludzie nie korzystają z owoców mojego krzyża. Czy cierpiałem za darmo ? Mówcie im o mojej miłości.

Słowo z dzielenia:

1Kor 1, 1-9

Paweł, z woli Bożej powołany na apostoła Jezusa Chrystusa, i Sostenes, brat,do Kościoła Bożego w Koryncie, do tych, którzy zostali uświęceni w Jezusie Chrystusie i powołani do świętości wespół ze wszystkimi, którzy na każdym miejscu wzywają imienia Pana naszego Jezusa Chrystusa, ich i naszego [Pana]. Łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego, i od Pana Jezusa Chrystusa! Bogu mojemu dziękuję wciąż za was, za łaskę daną wam w Chrystusie Jezusie. W Nim to bowiem zostaliście wzbogaceni we wszystko: we wszelkie słowo i wszelkie poznanie, bo świadectwo Chrystusowe utrwaliło się w was, tak iż nie brakuje wam żadnego daru łaski, gdy oczekujecie objawienia się Pana naszego Jezusa Chrystusa. On też będzie umacniał was aż do końca, abyście byli bez zarzutu w dzień Pana naszego Jezusa Chrystusa. Wierny jest Bóg, który powołał nas do wspólnoty z Synem swoim Jezusem Chrystusem, Panem naszym.