Spotkanie modlitewne 24.08.2017

Słowo z nasłuchu:

 

Proroctwa:

1. Potrzebna jest ciemność Golgoty, aby nastąpiła światłość Zmartwychwstania.

2. Ja Jestem Światłością Świata, kto za Mną idzie nie zginie, ale będzie miał życie wieczne.

3.Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni jesteście a Ja was pokrzepię.

4. Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni jesteście, Ja was pokrzepię.  Słuchaj mojego głosu.

5. Jam Jest Pan Bóg twój, który cię wywiódł z Ziemi Egipskiej, z domu niewoli.

6. Nie lękajcie się, Jestem pośród was.

7. Ja Jestem krzewem winnym, a Wy latoroślami.

 

Obrazy:

1. Obraz Jezusa w blasku, który mówi: „ Oto posyłam was jak owce między wilki, darmo otrzymaliście darmo dawajcie.”

2. Rozstępujące się morze i człowiek przechodzący przez środek. Słowo: „Ja Jestem Bogiem potężnym, wszechmogącym i nie ma dla Mnie nic niemożliwego. Któż może zmienić to, co ja zdziałam”.

Słowa poznania:

1. Przychodzę do Marysi z chorym lewym uchem. Ona Cierpi, chcę ją uzdrowić.

2. Jezus uzdrawia kobietę chorą na nerki, która dziś jest na spotkaniu.

3. Powołuję dziś jedną osobę ze wspólnoty do szczególnej bliskości ze Mną. Ta osoba miała dziś niecodzienne doświadczenie kiedy wchodziła po schodach.

 

 

Słowa z nasłuchu, z Pisma Świętego:

Łk 8, 25-31

25 A do nich rzekł: «Gdzież jest wasza wiara?» Oni zaś przestraszeni i pełni podziwu mówili między sobą: «Kim On jest właściwie, że nawet wichrom i wodzie rozkazuje, a są Mu posłuszne». 26 I przypłynęli do kraju Gergezeńczyków, który leży naprzeciw Galilei. 27 Gdy wyszedł na ląd, wybiegł Mu naprzeciw pewien człowiek z miasta, opętany przez złe duchy. Już od dłuższego czasu nie nosił ubrania i mieszkał nie w domu, lecz w grobowcach. 28 Gdy ujrzał Jezusa, z krzykiem padł przed Nim i zawołał: «Czego chcesz ode mnie, Jezusie, Synu Boga Najwyższego? Błagam Cię, nie dręcz mnie!» 29 Rozkazywał bowiem duchowi nieczystemu, by wyszedł z tego człowieka. Bo już wiele razy porywał go, a choć wiązano go łańcuchami i trzymano w pętach, on rwał więzy, a zły duch gnał go na pustkowie. 30 A Jezus zapytał go: «Jak ci na imię?» On odpowiedział: «Legion», bo wiele złych duchów weszło w niego. 31 I zaczęły Go prosić, żeby im nie kazał odejść do Czeluści.

Łk 3, 8

8 Wydajcie więc godne owoce nawrócenia; i nie próbujcie sobie wmawiać: „Abrahama mamy za ojca”, bo powiadam wam, że z tych oto kamieni może Bóg wzbudzić potomstwo Abrahamowi.

 

Słowo dla Wspólnoty:

Łk 22, 35-38

35 I rzekł do nich: «Czy brak wam było czego, kiedy was posyłałem bez trzosa, bez torby i bez sandałów?» Oni odpowiedzieli: «Niczego». 36 «Lecz teraz – mówił dalej – kto ma trzos, niech go weźmie; tak samo torbę; a kto nie ma, niech sprzeda swój płaszcz i niechaj kupi miecz! 37 Albowiem powiadam wam: to, co jest napisane, musi się spełnić na Mnie: Zaliczony został do złoczyńców. To bowiem, co się do Mnie odnosi, dobiega kresu». 38 Oni rzekli: «Panie, tu są dwa miecze». Odpowiedział im: «Wystarczy».