Spotkanie modlitewne 23.08.2018

Słowo dla wspólnoty:

Mt 27,51-53
51 A oto zasłona przybytku rozdarła się na dwoje z góry na dół; ziemia zadrżała i skały zaczęły pękać. 
52 Groby się otworzyły i wiele ciał Świętych, którzy umarli, powstało. 53 I wyszedłszy z grobów po Jego zmartwychwstaniu, weszli oni do Miasta Świętego i ukazali się wielu.


Słowa z nasłuchu:
Proroctwa:

  1. Czyńcie to co mówię wam w moim Słowie.
  2. Jesteście moimi umiłowanymi dziećmi.
  3. Miłujcie się wzajemnie tak jak Ja was umiłowałem.
  4. Ty Panie wiesz wszystko. Ty wiesz, że Cię kocham.

Obrazy:

  1. Jezus Miłosierny otoczony Aniołami w białych weselnych szatach mówi: Jestem, który Jestem. Dam życie wieczne tym, którzy pójdą za Mną. Mówi też: kocham was moje dzieci.
  2. Chrystus Zmartwychwstały w blasku, otwarte ramiona i słowo: jesteście radością mojego serca.