Spotkanie modlitewne 23.07.2015 r.

Słowo z dzielenia:

2Kor 13, 1-10

Oto teraz po raz trzeci wyruszam do was. Na ustach dwu albo trzech świadków zawiśnie cała sprawa. Zapowiedziałem to już i teraz zapowiadam – jako obecny za drugim razem, a nieobecny teraz – tym, którzy już przedtem grzeszyli, i wszystkim innym, że gdy znów przyjdę, nie będę oszczędzał [nikogo].Usiłujecie bowiem doświadczyć Chrystusa, który przeze mnie przemawia, a nie jest słaby wobec was, lecz ukazuje w was moc swoją. Chociaż bowiem został ukrzyżowany wskutek słabości, to jednak żyje dzięki mocy Bożej. I my także niemocni jesteśmy w Nim, ale żyć będziemy z Nim przez moc Bożą względem was. Siebie samych badajcie, czy trwacie w wierze, siebie samych doświadczajcie! Czyż nie wiecie o samych sobie, że Jezus Chrystus jest w was? Chyba żeście odrzuceni. Mam zaś nadzieję, iż uznacie, że my nie jesteśmy odrzuceni. Prosimy przeto Boga, abyście nie czynili nic złego. Nie o to chodzi, byśmy się sami okazali wypróbowani, lecz byście wy czynili co dobre, a my – żebyśmy byli jakby odrzuceni. Nie możemy niczego dokonać przeciwko prawdzie, lecz [wszystko] dla prawdy. Cieszymy się bowiem, gdy my słabi jesteśmy, wy zaś – mocni, i modlimy się o wasze udoskonalenie. 10 Dlatego też jako nieobecny tak piszę, abym jako obecny wśród was nie musiał postępować surowiej – według władzy, którą mi dał Pan ku zbudowaniu, a nie ku zgubie waszej.

Słowo z nasłuchu:

1.Pragnę Ciebie, bez względu na to co o sobie myślisz, co o tobie myślą inni. Pragnę Ciebie jak najcenniejszej na świecie perły.

2.Kocham was takimi, jakimi jesteście, Goszczę w swoim Królestwie waszych braci i siostry.

3.Przyjdźcie do mnie wszyscy strapieni, Ja was pocieszę.

4.Jest tu osoba nowa, dziewczyna, Przyszła z ciekawości. Jest nieco zagubiona, Ale Bóg ją dojrzał i powołuje. Nie bój się. Pójdź za mną.

5.Bardzo się cieszę kiedy wielbisz moje imię, śpiewasz, mówisz o miłości twojej do mnie.

6.Zawsze się radujcie. Nieustannie módlcie. Taka bowiem jest wola w Jezusie Chrystusie, Panu naszym.

7.Córko, nie lękaj się! Podejdź! Proś o dużo, żeby nic z Mojej męki się nie zmarnowało.

8.Pragnę karmić was swoim Ciałem. Karmić Chlebem Życia.

9.Najdalsze wyspy słuchajcie tego co mówi Pan Bóg. Oto ogłasza pokój swojemu ludowi.

10.Jest tu jedna osoba, której uszkodził się dzisiaj sandał. Pan chce leczyć Twoje relacje z rodzicami.

11.Obraz WIADRA. Chyba było przyczyną czyjegoś uszkodzenia na ciele, ale niezbyt poważnego. Pan ci mówi, że widział to i chce ci pomóc.