Spotkanie modlitewne 23.06.2016

Słowo z nasłuchu:

Proroctwa:

  1. Ja jestem Bóg twój, który cię wywiódł z Ziemi Egipskiej, z domu niewoli.
  2. Ja was wybrałem abyście szli i owoc przynosili.
  3. Jak Bóg Mnie posłał, tak ja was posyłam – idźcie i głoście Ewangelię.
  4. Ja Jestem bogiem żywym.
  5. Nie lękajcie się moje drogie dzieci. Ja tu Jestem!
  6. Bo góry mogą ustąpić, pagórki się zachwiać, ale miłość Moja nigdy nie odstąpi od ciebie!!!
  7. Jak Pasterz zna swoje owce, tak Ja znam każdego z was po imieniu. Twoje imię mam wyryte na Moich dłoniach.
  8. Pójdź za mną, nie bój się powiedzieć Mi ,,tak”, by budować Mój kościół.
  9. Bóg mnie zbawia. Jezus daje mi światło. Duch Święty Jest moim życiem, dlatego niczego się nie lękam.
  10. Moje ręce pragną dotykać chorych, uzdrawiać ich dzisiaj. To jest Moje pragnienie.

Słowa Poznania:

Jezus uzdrawia osobę z ciągłego zmęczenia- kobietę.

Obrazy:

Obraz gołębicy zrywającej się do lotu. Blisko ziemi wydaje się sztywna, plastikowa (?). Dopiero na pewnej wysokości staje się prawdziwym, żywym ptakiem i macha skrzydłami.

Słowa z Pisma:

Mt 28:18-20
18. Wtedy Jezus podszedł do nich i przemówił tymi słowami: Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi.
19. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
20. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata.

Łk 24:1-10
1. W pierwszy dzień tygodnia poszły skoro świt do grobu, niosąc przygotowane wonności.
2. Kamień od grobu zastały odsunięty.
3. A skoro weszły, nie znalazły ciała Pana Jezusa.
4. Gdy wobec tego były bezradne, nagle stanęło przed nimi dwóch mężczyzn w lśniących szatach.
5. Przestraszone, pochyliły twarze ku ziemi, lecz tamci rzekli do nich: Dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych?
6. Nie ma Go tutaj; zmartwychwstał. Przypomnijcie sobie, jak wam mówił, będąc jeszcze w Galilei:
7. Syn Człowieczy musi być wydany w ręce grzeszników i ukrzyżowany, lecz trzeciego dnia zmartwychwstanie.
8. Wtedy przypomniały sobie Jego słowa
9. i wróciły od grobu, oznajmiły to wszystko Jedenastu i wszystkim pozostałym.
10. A były to: Maria Magdalena, Joanna i Maria, matka Jakuba; i inne z nimi opowiadały to Apostołom.