Spotkanie modlitewne 22.02.2018

Słowo dla wspólnoty:

Mt 22,41-46
Mesjasz Synem Bożym
41 Gdy faryzeusze byli zebrani, Jezus zadał im takie pytanie: 42 «Co sądzicie o Mesjaszu? Czyim jest synem?» Odpowiedzieli Mu: «Dawida». 43 Wtedy rzekł do nich: «Jakżeż więc Dawid natchniony przez Ducha może nazywać Go Panem, gdy mówi: 
44 Rzekł Pan do Pana mego: Siądź po prawicy mojej, 
aż położę Twoich nieprzyjaciół pod stopy Twoje. 
45 Jeśli więc Dawid nazywa Go Panem, to jak może być [tylko] jego synem?» 46 I żaden z nich nie mógł Mu odpowiedzieć. Nikt też od owego dnia nie odważył się więcej Go pytać.
 

Słowo z nasłuchu:

Proroctwa:

 1. Nie stawia się światła pod korcem, ale na świeczniku, aby świeciło wszystkim. Uwierz, że jesteś tym światłem. Uwierz w swoje powołanie.
 2. Kto chce pójść za Mną niech się zaprze samego siebie, niech każdego dnia bierze krzyż swój i niech Mnie naśladuje.
 3. Nie wy Mnie wybraliście, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was, abyście szli i owoc przynosili, który byłby trwały – aby to, o cokolwiek poprosicie Ojca w Moim imieniu, dał Wam.
 4. Ja jestem źródłem życia, kto do Mnie przychodzi nie zginie, ale będzie żył na wieki.
 5. Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię.
 6. Pokój zostawiam wam, pokój Mój wam daję. Nie tak jak daje świat, Ja wam daję.
 7. Uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych.
 8. Matkę swoją daję wam na matkę. Oto wasza matka.

Z Pisma Świętego:

 1. Serce tego ludu stało się bowiem gnuśne, ich uszy dotknęła głuchota, a oczy ślepota, bo nie chcą widzieć ani słyszeć i nie chcą zrozumieć ani się nawrócić, żebym ich uzdrowił. (Mt 13,15)
 2. Każde dobre drzewo wydaje dobre owoce, a złe drzewo wydaje złe owoce. (Mt 7,17)

Słowa poznania:

 1. Myślę, że Jezus chce uzdrowić od lęku o siebie i najbliższą rodzinę kobietę obecną na spotkaniu.
 2. Do osoby, która miała dzisiaj nietypowe zdarzenie z krzesłem. Wiem, że czujesz się poniżana. Chcę to poniżenie przemienić w coś wielkiego, niewyobrażalnie dobrego, co przyniesie ogromną RADOŚĆ.