Spotkanie modlitewne 21.09.2017

Słowo dla Wspólnoty:

Mk 14,17-20
17. Z nastaniem wieczoru przyszedł tam razem z Dwunastoma.
18. A gdy zajęli miejsca i jedli, Jezus rzekł: Zaprawdę, powiadam wam: jeden z was Mnie zdradzi, ten, który je ze Mną.
19. Zaczęli się smucić i pytać jeden po drugim: Czyżbym ja?
20. On im rzekł: Jeden z Dwunastu, ten, który ze Mną rękę zanurza w misie.

 

Słowo z nasłuchu:

Proroctwa:

1. To nie wy Mnie wybraliście, ale Ja was wybrałem.
2.Jesteście Moimi wybranymi. Pójdźcie za Mną.

3.Idźcie i głoście Moje Miłosierdzie.

4.Komu wiele dano, od tego wiele wymagać się będzie a komu wiele powierzono tym więcej od niego żądać będą.

 

Słowa poznania:

1.Jezus zabiera lęk od osób tu obecnych przed posługą w czasie mszy św o uzdrowienie.
2. Jest na spotkaniu kobieta, która lęka się sobotnią posługą i tego, czy Pan Jezus będzie przez nią działał. Nie wierzy że mógłby się nią posłużyć. Zastanawia się ona czy przyjść w sobotę. Pan Jezus mówi do niej: Nie bój się, zaufaj Mi, Ja cię w tym poprowadzę.

Obrazy:

Obraz drogi, na której leżą głazy- Pan mówi: Droga będzie trudna, ale Ja was poprowadzę.