Spotkanie modlitewne 21.07.2016

Słowo z nasłuchu:

Proroctwa:

1.Ja Jestem waszym Pasterzem.

2.Nie lękajcie się, Ja Jestem tu pośród was.

3.Przywiodłem cię tutaj abyś był blisko Mnie, abyś we Mnie wzrastał.

4.Nie lękaj się, wypłyń na głębię.

5.Posyłam was jak owce między wilki, ale Ja Pan Jestem z wami, więc nie musicie się lękać.

6.Oto jest dzień który dał nam Pan, weselcie się i radujcie się nim, bo Pan Jest blisko nas.

7.Pan będzie walczył za was a wy bądźcie spokojni.

8.Proszę abyście nieśli dobrą nowinę nieustannie, bez wytchnienia. Posyłam was!

Obrazy:

1.Pan Jezus na czele Swoich owiec.

Słowo dla Wspólnoty:

2 Kor 12:1-12
1. Jeżeli trzeba się chlubić – choć co prawda nie wypada – przejdę do widzeń i objawień Pańskich.
2. Znam człowieka w Chrystusie, który przed czternastu laty – czy w ciele – nie wiem, czy poza ciałem – też nie wiem, Bóg to wie – został porwany aż do trzeciego nieba.
3. I wiem, że ten człowiek – czy w ciele, nie wiem, czy poza ciałem, /też nie wiem/, Bóg to wie –
4. został porwany do raju i słyszał tajemne słowa, których się nie godzi człowiekowi powtarzać.
5. Z tego więc będę się chlubił, a z siebie samego nie będę się chlubił, chyba że z moich słabości.
6. Zresztą choćbym i chciał się chlubić, nie byłbym szaleńcem; powiedziałbym tylko prawdę. Powstrzymuję się jednak, aby mnie nikt nie oceniał ponad to, co widzi we mnie lub co ode mnie słyszy.
7. Aby zaś nie wynosił mnie zbytnio ogrom objawień, dany mi został oścień dla ciała, wysłannik szatana, aby mnie policzkował – żebym się nie unosił pychą.
8. Dlatego trzykrotnie prosiłem Pana, aby odszedł ode mnie,
9. lecz /Pan/ mi powiedział: Wystarczy ci mojej łaski. Moc bowiem w słabości się doskonali. Najchętniej więc będę się chlubił z moich słabości, aby zamieszkała we mnie moc Chrystusa.
10. Dlatego mam upodobanie w moich słabościach, w obelgach, w niedostatkach, w prześladowaniach, w uciskach z powodu Chrystusa. Albowiem ilekroć niedomagam, tylekroć jestem mocny.
11. Oszalałem, a wyście mnie do tego zmusili. To wy powinniście wyrażać mi uznanie. W niczym przecież nie byłem mniejszy od wielkich apostołów, chociaż jestem niczym.
12. Dowody /mojego/ apostolstwa okazały się pośród was przez wielką cierpliwość, a także przez znaki i cuda, i przejawy mocy.