Spotkanie modlitewne 21.01.2016 r.

Słowo z nasłuchu:

Proroctwa:

1.Otwieram niebo.

2.Dokądkolwiek pójdziecie, Ja idę z wami bo Ja was wybrałem.

3.Pójdźcie za mną, Ja was pokrzepię.

4.Myślisz, że jesteś lepszy od swojego Mistrza? Znasz Drogę…nie ma innej Drogi do Ojca mego.

5.Nikt cie nie potępił? I ja cię nie potępiam. Idź i nie grzesz więcej.

6.Mój Pan moją mocą i tarczą. Czegóż miałbym się lękać?

7.Zrzućcie na mnie wszystkie swoje ciężary. Ja je udźwignę.

Słowa poznania:

1.Mówię do kobiety o jasnych włosach. Wiem, że zawaliło się coś ważnego w twoim życiu. Chcę zbudować na tym co teraz jest ruiną coś o wiele lepszego dla ciebie, zamienić twój smutek w radość.

Obrazy:

1.Obraz Jezusa kroczącego po jeziorze i słowa: „Odwagi! To Ja jestem, nie bójcie się”.

2.Obraz świetlistego trójkąta i słowa: Ja Jestem, jedyny, prawdziwy, obecny w Trójcy Świętej, Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty.

 

Słowo z dzielenia:

Mt 25, 21-22

21 Rzekł mu pan: „Dobrze, sługo dobry i wierny! Byłeś wierny w rzeczach niewielu, nad wieloma cię postawię: wejdź do radości twego pana!” 22 Przyszedł również i ten, który otrzymał dwa talenty, mówiąc: „Panie, przekazałeś mi dwa talenty, oto drugie dwa talenty zyskałem”.