Spotkanie modlitewne 20.07.2017

Słowo z nasłuchu:

Proroctwa:

1.Ja Pan powołałem cię słusznie. Jesteś moim wybranym i umiłowanym dzieckiem.

2.Proszę abyście owoc przynosili i aby owoc wasz był trwały.

3.ześlę deszcz, moich charyzmatów. Spełnię wasze pragnienie.

4.Jam cie wybrał, tyś Mój.

5.Wypłyń na głębię.

6.Nie będę wołał ni podnosił głosu. Nie złamię trzciny nadłamanej.

Nie zagaszę knotka o nikłym płomyku.

 

Słowa Poznania:

1.Pragnę uzdrowić kobietę z lęku.

Obrazy:

1.Obraz Jezusa przemawiającego do ludzi. Bardzo wiele osób słucha słów Jezusa.

2.Obraz kielicha do którego spływa kropla krwi. Słowa: oto Ja.

Słowa z nasłuchu, z Pisma Świętego:

Ap 12:1 

1,,I ukazał się znak na niebie: Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod Jej stopami, a na Jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu.”

Słowo dla Wspólnoty:

J 8:21-30
21. A oto znowu innym razem rzekł do nich: Ja odchodzę, a wy będziecie Mnie szukać i w grzechu swoim pomrzecie. Tam, gdzie Ja idę, wy pójść nie możecie.
22. Rzekli więc do Niego Żydzi: Czyżby miał sam siebie zabić, skoro powiada: Tam, gdzie Ja idę, wy pójść nie możecie?
23. A On rzekł do nich: Wy jesteście z niskości, a Ja jestem z wysoka. Wy jesteście z tego świata, Ja nie jestem z tego świata.
24. Powiedziałem wam, że pomrzecie w grzechach swoich. Tak, jeżeli nie uwierzycie, że Ja jestem, pomrzecie w grzechach swoich.
25. Powiedzieli do Niego: Kimże Ty jesteś? Odpowiedział im Jezus: Przede wszystkim po cóż jeszcze do was mówię?
26. Wiele mam o was do powiedzenia i do sądzenia. Ale Ten, który Mnie posłał jest prawdziwy, a Ja mówię wobec świata to, co usłyszałem od Niego.
27. A oni nie pojęli, że im mówił o Ojcu.
28. Rzekł więc do nich Jezus: Gdy wywyższycie Syna Człowieczego, wtedy poznacie, że Ja jestem i że Ja nic od siebie nie czynię, ale że to mówię, czego Mnie Ojciec nauczył.
29. A Ten, który Mnie posłał, jest ze Mną: nie pozostawił Mnie samego, bo Ja zawsze czynię to, co się Jemu podoba.
30. Kiedy to mówił, wielu uwierzyło w Niego.