Spotkanie modlitewne 2.06.2016 r.

Słowo z nasłuchu:

Proroctwa:

1.Dążcie do tego co w górze, nie do tego co na dole.

2.Daj się wyprowadzić na pustynię. Nie lękaj się, chcę dać Ci nowe życie.

3.Ja sam będę Cię prowadził. Umocnię Cię i pobłogosławię.

4.Przychodź do mnie o każdej porze i korzystaj z moich nauk, a zostaniesz uspokojona i umocniona w moim sercu.

5.Jesteście moją miłością.

6.Jesteście moim wybranym i umiłowanym ludem.

7.Dzieci moje, głośno wołam! Słuchajcie głosu mego.

8.Oto jestem, odkrywam przed Tobą swoją twarz, ukazuję Swoje oblicze abyś uwierzył jak bardzo Ciebie umiłowałem.

9.Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we mnie wierzy choćby i umarł, żyć będzie.

10.Ja jestem prawdą, drogą i życiem.

11.Nie lękajcie się. Ja jestem drogą, prawdą i życiem.

12.Nie bój się, nie lękaj się, Bóg sam wystarczy.

Obrazy:

1.Obraz Jezusa kroczącego po wodzie z wyciągniętymi ramionami, chcącego przytulić tych którzy są na brzegu.

2.Obraz dłoni, na której widać ściśnięty liść. Dłoń się otwiera, widać że to liść palmy. Widać ludzi machających palemkami. Słowo: otwórzcie swoje serca i witajcie mnie z radością.

Słowa z Pisma:

1.Mt 7, 1
Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni.

2.Mt 18, 19-20
19 Dalej, zaprawdę, powiadam wam: Jeśli dwaj z was na ziemi zgodnie o coś prosić będą, to wszystkiego użyczy im mój Ojciec, który jest w niebie. 20 Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich».

3.Iz 2, 9-11
Poniżył się człowiek, upodlił śmiertelny;
nie przebaczaj im!
10 Wejdź między skały, ukryj się w prochu
ze strachu przed Panem,
przed blaskiem Jego majestatu,
kiedy powstanie, by przerazić ziemię.
11 Wyniosłe oczy człowieka się ukorzą
i duma ludzka będzie poniżona.
Sam tylko Pan się wywyższy
dnia owego.

Słowo z dzielenia:

Rz 8, 3a-6

Co bowiem było niemożliwe dla Prawa, ponieważ ciało czyniło je bezsilnym, [tego dokonał Bóg]. On to zesłał Syna swego w ciele podobnym do ciała grzesznego i dla [usunięcia] grzechu wydał w tym ciele wyrok potępiający grzech,aby to, co nakazuje Prawo, wypełniło się w nas, o ile postępujemy nie według ciała, ale według Ducha.
Ci bowiem, którzy żyją według ciała, dążą do tego, czego chce ciało; ci zaś, którzy żyją według Ducha – do tego, czego chce Duch. Dążność bowiem ciała prowadzi do śmierci, dążność zaś Ducha – do życia i pokoju