Spotkanie modlitewne 19.10.2015 r.

Słowo z dzielenia:

Łk 12, 35-40

35 Niech będą przepasane biodra wasze i zapalone pochodnie! 36 A wy [bądźcie] podobni do ludzi, oczekujących swego pana, kiedy z uczty weselnej powróci, aby mu zaraz otworzyć, gdy nadejdzie i zakołacze. 37 Szczęśliwi owi słudzy, których pan zastanie czuwających, gdy nadejdzie. Zaprawdę, powiadam wam: Przepasze się i każe im zasiąść do stołu, a obchodząc będzie im usługiwał. 38 Czy o drugiej, czy o trzeciej straży przyjdzie, szczęśliwi oni, gdy ich tak zastanie. 39 A to rozumiejcie, że gdyby gospodarz wiedział, o której godzinie złodziej ma przyjść, nie pozwoliłby włamać się do swego domu.40 Wy też bądźcie gotowi, gdyż o godzinie, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie».

Słowo z nasłuchu:

Proroctwa:

1.Uczyniłem was rybakami ludzi. Wypełnijcie swoje zadanie. Potrzebuję was.

2.Chcę raczej miłosierdzia niż ofiary. Chcę żebyście czynili miłosierdzie, byli świadkami mojego miłosierdzia.

3.Jak długo mam czekać na wasze zmartwychwstanie, oczyszczajcie swoje serca!

4.Bóg mówi: „raduję się z powrotu każdego syna marnotrawnego”.

5.Zaufałem wam, niczego się nie lękajcie.

6.Ja Jestem.

7.Jestem Panem rzeczy niemożliwych, Ja wszystko mogę. Oddajcie mi dzisiaj wasze beznadziejne sprawy, a Ja wrócę wam nadzieję. Ja Jestem Pan Wszechmogący.

8.To namiastka tego co zobaczycie.

9.Proście Maryję Moją Matkę aby była też waszą matką. Proście ją o opiekę, modlitwę, błogosławieństwo.

Obrazy:

1.Człowiek przed namiotem stoi na pustyni. Słońce zachodzi a on czeka i patrzy. Wygląda Boga. To każdy z nas.

2.Obraz greckich lub rzymskich żołnierzy z czerwonymi pióropuszami na hełmach i w skórzanych sandałach z mieczami w ręku. I słowo – posyłam ich aby was strzegli bo ważna walka do stoczenia przed wami. Nie lękajcie się, otoczyłem was swoim wojskiem. Walczcie, nie bójcie się.

3.Krzyż na tle mocnego światła, reflektora samochodu. Krzyż czarny, papieski. Mrok, noc.