Spotkanie modlitewne 19.05.2016 r.

Słowo z nasłuchu:

Proroctwa:

1.To jest Mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie.

2.Oto Ja będę z wami przez wszystkie dni aż do skończenia świata.

3.Nie bój się, bo spodobało się Panu posłużyć się tobą.

4.Oto jestem, daję wam Mojego Ducha.

Obrazy:

1.Obraz: Biała owca pośród wielu czarnych wilków, ale bezpieczna i chroniona – wilki nie czynią jej krzywdy.

2.Obraz: Bardzo dużo osób, być może świętych w niebie ze złotymi aureolami nad głową .

Słowa z Pisma:

1.Łk 8, 12-13

12 Tymi na drodze są ci, którzy słuchają słowa; potem przychodzi diabeł i zabiera słowo z ich serca, żeby nie uwierzyli i nie byli zbawieni. 13 Na skałę pada u tych, którzy, gdy usłyszą, z radością przyjmują słowo, lecz nie mają korzenia: wierzą do czasu, a w chwili pokusy odstępują.