Spotkanie modlitewne 19.02.2015 r.

Słowo z dzielenia:

J 2, 23-25

23 Kiedy zaś przebywał w Jerozolimie w czasie Paschy, w dniu świątecznym, wielu uwierzyło w imię Jego, widząc znaki, które czynił. 24 Jezus natomiast nie zwierzał się im, bo wszystkich znał 25 i nie potrzebował niczyjego świadectwa o człowieku. Sam bowiem wiedział, co w człowieku się kryje.

Słowo z nasłuchu:

1.Narodziłem się, aby dać wam życie w obfitości.

2.Przychodzę dziś, aby uzdrawiać twoje ciało i twoją duszę.

3.Nie bój się powierzyć Mi swojego życia.

4.Nie brzydzę się twoim trądem.

5.Tęsknię za wami.

6.Jestem pośród was.

7.Kocham Cię.

8.Jestem z tobą. Raduje się Moje serce.

9.Otwórz swe usta, a Ja je napełnię.