Spotkanie modlitewne 19.01.2017

Słowo z nasłuchu:

Proroctwa:

1.Dzieci Moje przytulam was do serca Swego.

2.Jestem.

3.Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych braci Moich najmniejszych Mnieście uczynili.

4.Ja Jestem Drogą, Prawdą i Życiem. Jeśli ktoś chce iść za Mną niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje.

5.Przepraszam, że Ci to wszystko zrobiłem.

6.Nie lękaj się.

7.To nie wyście Mnie wybrali ale Ja was wybrałem i ustanowiłem abyście owoc przynosili, owoc trwały. Wtedy Mój Ojciec da wam wszystko o co Go prosić będziecie.

8.Jezus: Czy podobają ci się Moje rany? Czy chcesz by Moje zranione ręce były twoimi ranami?, -Chcę [Jezus z całunu]

Obrazy:

1.Obraz Jezusa Dobrego Pasterza. Radosny prowadzi owce na zielone pastwiska. Słowo: Jestem Dobrym Pasterzem znam owce, a one idą za Mną.

2.Obraz Jezusa Miłosiernego (jak z obrazu siostry Faustyny), który wskazuje na Swoje serce, przebite włócznią i słowa do osoby, aby się zanurzyła w sercu Pana Jezusa, aby się obmyła w Jego Świętej Krwi, która leczy i daje Nowe Życie.

Słowa Poznania:

1.Jest na spotkaniu osoba, która martwi się o młodą dziewczynę o imieniu Dorota, poprzez modlitwę, wytrwałość tej osoby Chcę przyjść do życia Doroty tak aby poznała, że Ja Jestem.

2.Jest tu osoba, która prosi o uzdrowienie chorego kolana. Pan dotyka i uzdrawia kolano.

Słowa z nasłuchu, z Pisma Świętego:

J 14:7
7. Gdybyście Mnie poznali, znalibyście i mojego Ojca. Ale teraz już Go znacie i zobaczyliście.

Słowo dla Wspólnoty:

J 20:1-2
1. A pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu.
2. Pobiegła więc i przybyła do Szymona Piotra i do drugiego ucznia, którego Jezus kochał, i rzekła do nich: Zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie Go położono.