Spotkanie modlitewne 18.12.2014 r.

Słowo z dzielenia:

Dz 8, 1-3

Szaweł zaś zgadzał się na zabicie go.
Wybuchło wówczas wielkie prześladowanie w Kościele jerozolimskim. Wszyscy, z wyjątkiem Apostołów, rozproszyli się po okolicach Judei i Samarii. Szczepana zaś pochowali ludzie pobożni z wielkim żalem. A Szaweł niszczył Kościół, wchodząc do domów porywał mężczyzn i kobiety, i wtrącał do więzienia.

Słowo z nasłuchu:

1.Jestem (mówi Duch Święty)
Obraz: Orzeł, który wraca do swego gniazda i spoczywa.
Duch Święty chce się czuć jak u siebie w domu.
Zaproszenie do uległości Duchowi Świętemu, Jego natchnieniom.

2.Oto Jestem pośród was. Oddajcie mi wasze serca.

3.Ja jestem obok ciebie zawsze.

4.Ja jestem z Tobą przez wszystkie dni, aż do skończenia świata.

5,Ja jestem Źródłem niewyczerpalnych łask dla was, zaczerpnijcie ode mnie.

6.Ja jestem waszą mocą i siłą.

7.Jesteście moimi uczniami, a ja was poprowadzę.

8.Miłe mi są wysiłki wasze.

9.Ja przyszedłem po to, by dać wam pokój
Dałem wam życie w obfitości!

10.Kto się teraz do mnie przyzna, ja przyznam się do niego w niebie…

11.Miłości pragnę. Rzuć się w Moje objęcia.

12.Tak Bóg umiłował świat, że Syna Swego dał, abyśmy mieli życie wieczne.