Spotkanie modlitewne 18.05.2017

Słowo z nasłuchu:

Proroctwa:

1.Nie ma większej miłości, gdy ktoś życie oddaje za przyjaciół swoich.

2.Ten kogo Bóg wybrał mówi słowa Boże, a bez miary udziela mu Bóg Ducha.

3.To nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem i ustanowiłem abyście owoc przynosili. Owoc trwały. wtedy Mój Ojciec da wam wszystko to o co Go w Imię Moje prosić będziecie.

4.Jam Jest Pan Bóg zastępów, pełne są Niebiosa i Ziemia chwały Mojej.

5.Ja Jestem Prawdą i Życiem, każdy kto we Mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie.

6.Kto jest spragniony niech przyjdzie do Mnie i pije, a strumienie Żywej Wody wytrysną z niego ku życiu wiecznemu.

7.Otwieram przed wami Moje serce, daję wam zdroje Moich łask. Należycie do niebieskiego Jeruzalem.

8.Oto stoję u drzwi i kołaczę. Kto Mi otworzy, wejdę do niego. I będę z nim wieczerzał.

9.Moi jesteście. Błogosławię wam.

10. Ja Pan ująłem cię za rękę i rzekłem: tyś Mój! Gdy pójdziesz przez wody, Ja będę z tobą i przez rzeki, nie zatopią ciebie. Gdy pójdziesz przez ogień, nie spalisz się i nie strawi cię płomień, albowiem Ja Jestem z tobą, twój Bóg.

Słowa Poznania:

1.Chcę uwolnić osobę, która dziś prała ubranka małych dzieci od czegoś co zatruwa jej serce.

Obrazy:

1.Jezus obmywający stopy swym uczniom.

2.Obraz Jezusa obmywającego stopy, chore nogi, jakiejś osobie ze Wspólnoty- Jezus mówi do tej osoby: myję twoje nogi, uzdrawiam je, abyś szedł za Mną, jak Mój uczeń ewangelizował e Imię Moje…

3.Obraz dwóch serc zwróconych do siebie, są blisko. Jedno to serce Jezusa w koronie cierniowej, drugie, to serce człowieka. Słowo- Moje serce bije dla was.

Słowa z nasłuchu, z Pisma Świętego:

Dz 10:16-27
16. Powtórzyło się to trzy razy i natychmiast wzięto ten przedmiot do nieba.
17. Kiedy Piotr zastanawiał się, co może oznaczać widzenie, które miał, przed bramą stanęli wysłańcy Korneliusza, dopytawszy się o dom Szymona.
18. Czy przebywa tu w gościnie Szymon, zwany Piotrem? – pytali głośno.
19. Kiedy Piotr rozmyślał jeszcze nad widzeniem, powiedział do niego Duch: Poszukuje cię trzech ludzi.
20. Zejdź więc i idź z nimi bez wahania, bo Ja ich posłałem.
21. Piotr zszedł do owych ludzi i powiedział: Ja jestem tym, którego szukacie. Z jaką sprawą przybyliście?
22. A oni odpowiedzieli: Setnik Korneliusz, człowiek sprawiedliwy i bogobojny, o czym zaświadczyć może cała ludność żydowska, otrzymał polecenie od anioła świętego, aby cię wezwał do swego domu i wysłuchał tego, co mu powiesz.
23. [Piotr] więc zaprosił ich do wnętrza i ugościł. A następnego dnia wyruszył razem z nimi w towarzystwie niektórych braci z Jafy.
24. Nazajutrz wszedł do Cezarei. Korneliusz oczekiwał ich, zwoławszy swych krewnych i najbliższych przyjaciół.
25. A kiedy Piotr wchodził, Korneliusz wyszedł mu na spotkanie, padł mu do nóg i oddał mu pokłon.
26. Piotr podniósł go ze słowami: Wstań, ja też jestem człowiekiem.
27. Rozmawiając z nim, wszedł i zastał licznie zgromadzonych.

Słowo dla Wspólnoty:

Dz 24:24-27
24. Po kilku dniach przybył Feliks ze swoją żoną Druzyllą, która była Żydówką. Posłał po Pawła i słuchał jego /nauki/ o wierze w Jezusa Chrystusa.
25. Lecz kiedy Paweł mówił o sprawiedliwości i o wstrzemięźliwości, i o przyszłym sądzie, Feliks przestraszony odpowiedział: Teraz możesz odejść. Gdy znajdę czas, wezwę cię znowu.
26. Spodziewał się przy tym, że dostanie od Pawła pieniądze, i dlatego częściej posyłał po niego i rozmawiał z nim.
27. Po upływie dwóch lat następcą Feliksa został Porcjusz Festus. Feliks jednak pozostawił Pawła w więzieniu, chcąc okazać Żydom życzliwość.