Spotkanie modlitewne 17.12.2015 r.

Słowo z nasłuchu:

Proroctwa:

1.Wyciągnij do mnie swoje ręce jak dziecko, pragnę Cię przytulić. Ja jestem. Przychodzę z miłością.

2.Idźcie i nawracajcie. Jestem z wami. Nie lękajcie się.

3.Jesteście moim ludem, wybrałem sobie każdego z was. Znam twoje serce, potrzebuję każdego z was.

4.Serce pokorne nie zazna wstydu.

5.Ja Jestem! Jezus rozpościera szeroko ramiona i bardzo mocno przytula nas do swojego serca.

6.Światłość w ciemności świeci.

7.Kto ma uszy niech słucha: Padną z ust moich bardzo ważne słowa dla wspólnoty!!!

8.W tej Wspólnocie masz założyć taki DOM dla osób samotnych, odrzuconych. Nadszedł czas.

Słowa poznania:

1.Jezus przychodzi do osoby pełnej buntu i mówi jej: pokój tobie.

2.Chcę powiedzieć osobie urodzonej 5 maja, że przychodzę aby rozświetlić wszystkie jej ciemności.

3.Daję wam łaskę pogody ducha, abyście godnie przyjmowali i przeżywali to czego zmienić nie możecie. Chcę wzmocnić waszego ducha w przeżywaniu trudnych chwil.

Obrazy:

1.Obraz Jezusa dobrego pasterza. Słowa: Ja jestem pasterzem tej wspólnoty, dbam o nią. Zaufajcie mi.

2.Obraz gołębicy. Słowa: błogosławię wam.

3.Obraz stajenka, Maryja, Józef i zwierzęta wokół żłobu, pustego. Słowo: Pomóż mi się narodzić.

Słowo z dzielenia:

2Kor 7, 9b-13

Zasmuciliście się bowiem po Bożemu, tak iż nie ponieśliście przez nas żadnej szkody. 10 Bo smutek, który jest z Boga, dokonuje nawrócenia ku zbawieniu, którego się [potem] nie żałuje, smutek zaś tego świata sprawia śmierć. 11 To bowiem, że zasmuciliście się po Bożemu – jakąż wzbudziło w was gorliwość, obronę, oburzenie, bojaźń, tęsknotę, zapał i potrzebę wymierzenia kary! We wszystkim okazaliście się bez nagany. 12 Dlatego też choć napisałem wam, to nie z powodu tego, który dopuścił się niesprawiedliwości, ani nie przez wzgląd na pokrzywdzonego, lecz by okazać nasze wobec Boga zatroskanie o was. 13 Tak więc doznaliśmy pociechy. A radość nasza spotęgowała się jeszcze bardziej tą radością, jakiej doznał Tytus, przez was wszystkich podniesiony na duchu