Spotkanie modlitewne 16.07.2015 r.

Słowo z dzielenia:

2Kor 1, 1-11

Paweł, z woli Bożej apostoł Chrystusa Jezusa, i Tymoteusz, brat, do Kościoła Bożego, który jest w Koryncie, ze wszystkimi świętymi, jacy są w całej Achai.Łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego, i Pana Jezusa Chrystusa! Błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec miłosierdzia i Bóg wszelkiej pociechy, Ten, który nas pociesza w każdym naszym utrapieniu, byśmy sami mogli pocieszać tych, co są w jakiejkolwiek udręce, pociechą, której doznajemy od Boga.Jak bowiem obfitują w nas cierpienia Chrystusa, tak też wielkiej doznajemy przez Chrystusa pociechy. Ale gdy znosimy udręki – to dla pociechy i zbawienia waszego a gdy pocieszani jesteśmy – to dla waszej pociechy, sprawiającej, że z wytrwałością znosicie te same cierpienia, których i my doznajemy. A nadzieja nasza co dla was jest silna, bo wiemy, że jak cierpień jesteście współuczestnikami, tak i naszej pociechy. Nie chciałbym bowiem, bracia, byście nie wiedzieli o udręce doznanej przez nas w Azji; jak do ostateczności i ponad siły byliśmy doświadczani, tak iż zwątpiliśmy, czy uda się nam wyjść cało z życiem. Lecz właśnie w samym sobie znaleźliśmy wyrok śmierci: aby nie ufać sobie samemu, lecz Bogu, który wskrzesza umarłych. 10 On to wybawił nas od tak wielkiego niebezpieczeństwa śmierci i będzie wybawiał. Tak, mamy nadzieję w Nim, że nadal będzie nas wybawiał 11 przy współudziale waszych za nas modlitw, aby w ten sposób wielu dzięki składało za dar dla wielu w nas złożony.

Słowo z nasłuchu:

1.Nie złamię trzciny nadłamanej ani nie zgaszę knotka o nikłym płomyku ale uzdrowię na Bożą chwałę.

2.Obraz wzrastającej łodygi, coś jak pęd bambusa. Wypuszcza bujne liście i wzrasta segment po segmencie, coraz wyżej. Kwiaty rozkwitają i obumierają.

3.Przychodzę wam powiedzieć abyście mi ufali i radowali się moją obecnością.

4.Wystarczy wam mojej miłości tylko miejcie wiarę i ufajcie mi.

5.Obraz mężczyzny z tej wspólnoty, który dostał wiadomość (listownie). To nie jest dobra wiadomość. Pan mówi, że przeprowadzi cię przez sytuację o której mówi wiadomość.

6.Jest osoba, którą bolą nogi i trudno jej stać. Nogi sie trzesą. Nikt tego nie widzi ale ona to czuje. Jezus chce cię dotknąć swoją miłością.

7.Nazwałem cię po imieniu, tyś mój.

8.Błogosławię was moje dzieci. Jesteście moim ludem wybranym.

9.Słowo-droga. Jestem drogą. Jesteś na mojej drodze, która jest prawdą. To wąska droga, na której jest nadzieja. Nie wybieraj szerokiej drogi, bo na niej nie ma życia.

10.Nie dobrami tego świata żyjcie ale słowem moim.

11.Ja jestem światłem. Wy jesteście świecznikami. Chcę w was rozpalić to światło abyście je zanieśli tym co go potrzebują.

12.Obraz czarnej owieczki. Pan Jezus zostawia inne owce na pastwisku i rusza znaleźć zaginioną owcę.