Spotkanie modlitewne 15.09.2016

Słowo z nasłuchu:

Proroctwa:

1.Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy obciążeni i utrudzeni jesteście a Ja was pokrzepię.

2.Ja Jestem twoim Bogiem.Trzymaj się mnie mocno. Rozpościeram nad tobą moje ramiona jak skrzydła, żebyś nie upadł.

3.Oto Ja przychodzę aby pokrzepić twoje serce, aby cię umocnić. Ja Pan twój cię wspomagam.

4.Ja Jestem pośród was. Żywy. Bóg miłości.

5.Ja was pierwszy umiłowałem, moją wielką miłością.

6.Nie bój się, nie lękaj się Ja Jestem z tobą

7.Oto Ja, twój Bóg. Pójdź za Mną.

Słowa Poznania:

1.Dałem dziewczynie/ kobiecie o jasnych włosach słowo dla wspólnoty w czasie modlitwy językami i podczas słuchania słowa. Proszę żeby ona je wypowiedziała.

2.Zabrałem od kobiety o ciemnych włosach kłujący ból głowy podczas spotkania.

3.Uzdrawiam kobietę z raka jelita grubego.

4.Pan Jezus pragnie uzdrowić kobietę na wózku inwalidzkim, z nogą w gipsie. Obraz otwartego serca, z którego wychodzą świetliste promienie. Pan mówi: Otwieram twoje serce, pragnę cię uzdrowić, wstań i idź. Jest to osoba z nadchodzących rekolekcji albo osoba, która nie może na te rekolekcje dotrzeć, albo jest to osoba bliska kogoś ze wspólnoty.

Obrazy:

1.Wyciągnięte dłonie Jezusa z ranami po gwoździach. Słowo:,,Uwierz!”

2.Obraz najpierw białego małego Baranka, potem Jezusa zmartwychwstałego błogosławionego, potem Jezusa z barankiem na rękach.

3.Obraz Jezusa zmartwychwstałego z otwartymi ramionami, z widocznymi ranami i Marią Magdaleną przed Nim. Jej radość spotkania. Ona pochyla Mu się do stóp i całuje Jego rany i ona jest jak u źródła przy Jego ranie stóp.

Słowa z nasłuchu, z Pisma Świętego, Słowo dla Wspólnoty:

Mt 3:4-17
4. Sam zaś Jan nosił odzienie z sierści wielbłądziej i pas skórzany około bioder, a jego pokarmem była szarańcza i miód leśny.
5. Wówczas ciągnęły do niego Jerozolima oraz cała Judea i cała okolica nad Jordanem.
6. Przyjmowano od niego chrzest w rzece Jordan, wyznając przy tym swe grzechy.
7. A gdy widział, że przychodzi do chrztu wielu spośród faryzeuszów i saduceuszów, mówił im: Plemię żmijowe, kto wam pokazał, jak uciec przed nadchodzącym gniewem?
8. Wydajcie więc godny owoc nawrócenia,
9. a nie myślcie, że możecie sobie mówić: Abrahama mamy za ojca, bo powiadam wam, że z tych kamieni może Bóg wzbudzić dzieci Abrahamowi.
10. Już siekiera do korzenia drzew jest przyłożona. Każde więc drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, będzie wycięte i w ogień wrzucone.
11. Ja was chrzczę wodą dla nawrócenia; lecz Ten, który idzie za mną, mocniejszy jest ode mnie; ja nie jestem godzien nosić Mu sandałów. On was chrzcić będzie Duchem Świętym i ogniem.
12. Ma On wiejadło w ręku i oczyści swój omłot: pszenicę zbierze do spichlerza, a plewy spali w ogniu nieugaszonym .
13. Wtedy przyszedł Jezus z Galilei nad Jordan do Jana, żeby przyjąć chrzest od niego.
14. Lecz Jan powstrzymywał Go, mówiąc: To ja potrzebuję chrztu od Ciebie, a Ty przychodzisz do mnie?
15. Jezus mu odpowiedział: Pozwól teraz, bo tak godzi się nam wypełnić wszystko, co sprawiedliwe. Wtedy Mu ustąpił.
16. A gdy Jezus został ochrzczony, natychmiast wyszedł z wody. A oto otworzyły Mu się niebiosa i ujrzał Ducha Bożego zstępującego jak gołębicę i przychodzącego na Niego.
17. A głos z nieba mówił: Ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie.

Łk 3:7-9
7. Mówił więc do tłumów, które wychodziły, żeby przyjąć chrzest od niego: Plemię żmijowe, kto wam pokazał, jak uciec przed nadchodzącym gniewem?
8. Wydajcie więc owoce godne nawrócenia; i nie próbujcie sobie mówić: Abrahama mamy za ojca, bo powiadam wam, że z tych kamieni może Bóg wzbudzić dzieci Abrahamowi.
9. Już siekiera do korzenia drzew jest przyłożona. Każde więc drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, będzie wycięte i w ogień wrzucone.