Spotkanie modlitewne 15.03.2018

Słowo dla wspólnoty:

Rz 3,1-4

Na czym więc polega wyższość Żyda? I jaki pożytek z obrzezania? Wielki pod każdym względem. Najpierw ten, że zostały im powierzone słowa Boże. 3 Bo i cóż, jeśli niektórzy stali się niewierni, czyż ich niewierność miałaby zniweczyć wierność Boga? Żadną miarą! Bóg przecież musi okazać się prawdomówny, każdy zaś człowiek kłamliwy, zgodnie z tym, co napisane: 
Abyś się okazał sprawiedliwy w słowach Twoich 
i odniósł zwycięstwo, kiedy Cię sądzą.


Słowo z nasłuchu:

Proroctwa:

 1. Ja jestem światłością świata, chcę wyprowadzić ciebie z otchłani twojego grobu.
 2. Nie musisz robić nic, czuj się bezpiecznie, nie pozwolę cię skrzywdzić.
 3. Otwórzcie drzwi serc swoich. Oto nadchodzę.
 4. Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i umęczeni jesteście.
 5. A oto jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata.
 6. Jestem drogą, prawdą i życiem. Kto za Mną  idzie nie zginie, ale będzie miał życie wieczne.

Z Pisma Świętego:

 1. Ale wy też świadczycie, bo jesteście ze Mną od początku. (J 15,27)
 2. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto słucha słowa mego i wierzy w Tego, który Mnie posłał, ma życie wieczne i nie idzie na sąd, lecz ze śmierci przeszedł do życia. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, że nadchodzi godzina, nawet już jest, kiedy to umarli usłyszą głos Syna Bożego, i ci, którzy usłyszą, żyć będą. (J 5,24-25)

Obraz:

 1. Obraz Jezusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego zarazem. Słowa: Ja jestem z wami aż do skończenia świata.

Słowa poznania:

 1. Mam takie wrażenie, że ktoś miał przykre wydarzenie z samochodem lub tramwajem. Pan do tej osoby mówi: Gdy Jezus zobaczył gromadzący się wokół Niego tłum, polecił przeprawić się na drugą stronę jeziora.
 2. Jezus uwalnia kobietę z lęku przed życiem, przed przyszłością.
 3. Pan Jezus przychodzi do dziewczyny, która zbierała dziś pieniądze z ziemi. Chce uzdrowić jej brzuch, w którym jest wiele chorób. Pan Jezus klęka i dla niej rysuje rybę na piasku.
 4. Jest na spotkaniu osoba, która licząc dziś monety myślała o jakiejś sprawie, jakimś kłopocie. Pan Jezus pragnie rozwiązać ten problem, ale potrzebuje jej zgody, mówi: „oddaj mi to”.