Spotkanie modlitewne 15.02.2018

Słowo dla wspólnoty:

J 1,1-8

Na początku było Słowo, 
a Słowo było u Boga, 
i Bogiem było Słowo. 
Ono było na początku u Boga. 
Wszystko przez Nie się stało, 
a bez Niego nic się nie stało, 
co się stało. 
W Nim było życie, 
a życie było światłością ludzi, 
a światłość w ciemności świeci 
i ciemność jej nie ogarnęła. 
Pojawił się człowiek posłany przez Boga – 
Jan mu było na imię. 
Przyszedł on na świadectwo, 
aby zaświadczyć o światłości, 
by wszyscy uwierzyli przez niego. 
Nie był on światłością, 
lecz [posłanym], aby zaświadczyć o światłości.


Słowo z nasłuchu:

Proroctwa:

 1. Przychodzę do was! Nie przychodzę, aby zatracać. Przychodzę, aby uzdrawiać wasze zranione przez grzech serca. Przychodzę, aby leczyć was i napełniać Moim błogosławieństwem. Jestem pośród was! Jestem dla was! Błogosławię was mocą Mojej Krwi Najświętszej! Uwierzcie Mojej MIŁOŚCI! Uwierzcie Mojej OBECNOŚCI POŚRÓD WAS!
 2. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię.
  Uczcie się ode Mnie, bo Jestem cichy i pokornym sercem.
 3. Jestem z tobą przez wszystkie dni, aż do skończenia świata.
 4. Bo góry mogą ustąpić i pagórki się zachwiać, ale miłość Moja nie odstąpi od ciebie.

Z Pisma Świętego:

 1. Nadchodzi jednak godzina, a właściwie już jest, kiedy prawdziwi czciciele będą wielbić Ojca w Duchu i w prawdzie. Zresztą takich czcicieli pragnie sam Ojciec. (J 4,23)
 2. Nadeszła chwila, aby wszyscy uczcili Mnie w Duchu i prawdzie. Tylko takich czcicieli pragnę.

Obrazy:

 1. Intensywne światło promieniem rozdziera ciemność. Słowo: Ja jestem światłością świata, do was zostałem posłany.
 2. Obraz płynącej wody, strumienia, wodospadu. Słowa: Zamieniam pustynię w kwitnący ogród.
 3. Obraz Jezusa stojącego z podniesionymi do góry rękami. Jego serce jaśnieje. Słowa: Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni jesteście, a Ja was pokrzepię.
 4. Obraz górskiego strumienia – słowa: jak strumień Moja miłość rozlewa się w was.