Spotkanie modlitewne 15.01.2015 r.

Słowo z dzielenia:

J 1, 9-14

Była światłość prawdziwa,
która oświeca każdego człowieka,
gdy na świat przychodzi.
10 Na świecie było [Słowo],
a świat stał się przez Nie,
lecz świat Go nie poznał.
11 Przyszło do swojej własności,
a swoi Go nie przyjęli.
12 Wszystkim tym jednak, którzy Je przyjęli,
dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi,
tym, którzy wierzą w imię Jego –
13 którzy ani z krwi,
ani z żądzy ciała,
ani z woli męża,
ale z Boga się narodzili.
14 A Słowo stało się ciałem
i zamieszkało wśród nas.
I oglądaliśmy Jego chwałę,
chwałę, jaką Jednorodzony otrzymuje od Ojca,
pełen łaski i prawdy

Słowo z nasłuchu:

1.A Słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami.

2.Słuchajcie mojego głosu (słowa), chcę was prowadzić.

3.Jestem drogą, prawdą i życiem.

4.Jesteś moim umiłowanym dzieckiem, niosę cię na swoich ramionach, nigdy się od ciebie nie odwracam.

5.Zaufaj mi jestem blisko.

6.Miłość moja jest bez granic.

7.Ci co ufają są jak góra Syjon, która trwa na wieki.

8.Trwaj we mnie a Ja będę trwał w tobie.

9.Ja jestem mocą swojego ludu.

10.Jestem wolnością, zaufaj mi.

11.Nie zostawię was sierotami.

12.Bądźcie wierni.

13.Bądź mi wierny w krzyżu zbawienia.