Spotkanie modlitewne 14.12.2017

Słowo dla wspólnoty:

1Kor 8,1b-3

1b. Lecz „wiedza” wbija w pychę, miłość zaś buduje. Gdyby ktoś mniemał, że coś „wie”, to jeszcze nie wie, jak wiedzieć należy. Jeżeli zaś ktoś miłuje Boga, ten jest również uznany przez Boga.


Słowo z nasłuchu:

Proroctwa:

  1. Wypłyń na głębię.
  2. Nie bójcie się!Ja jestem z wami aż do skończenia świata.

Obrazy:

  1. Obraz płomieni. Słowa: Ja, Pan, wypróbuję was w ogniu jak złoto.
  2. Obraz krzyża, który jest pusty. Słowa: Miłość potężniejsza od śmierci.

Słowo poznania:

  1. Dziś szczególnie przychodzę do tych spośród was, którym jest szczególnie ciężko, aby pomóc wam przetrwać ten czas.