Spotkanie modlitewne 14.01.2016 r.

Słowo z nasłuchu:

Proroctwa:

1.Pomimo trudności i przeciwności podążajcie za mną.

2.Przyszedłem Ogień rzucić na ziemię i pragnę aby zapłonął. Wy Go zanieście.

3.Idźcie i nawracajcie. Nie lękajcie się.

4.Przyjdźcie do mnie wszyscy strapieni. Ja was pocieszę.

5.Moja Twarz jest pełna Miłości. Zobacz jak patrzę na Ciebie z Miłością – mówi Pan.

6.Nie lękajcie się.

Słowa poznania:

1.Powołuję dziś Ewelinę na swojego Apostoła.

Obrazy:

1.Obraz: Przebite dłonie Jezusa. Słowo: Wyryłem twoje imię na swoich dłoniach.

Słowa z Pisma:

1.Mt 3,8: Wydajcie więc godny owoc nawrócenia

Słowo z dzielenia:

1Tm 6, 7-14

Nic bowiem nie przynieśliśmy na ten świat; nic też nie możemy [z niego] wynieść. Mając natomiast żywność i odzienie, i dach nad głową, bądźmy z tego zadowoleni! A ci, którzy chcą się bogacić, wpadają w pokusę i w zasadzkę oraz w liczne nierozumne i szkodliwe pożądania. One to pogrążają ludzi w zgubę i zatracenie. 10 Albowiem korzeniem wszelkiego zła jest chciwość pieniędzy. Za nimi to uganiając się, niektórzy zabłąkali się z dala od wiary i siebie samych przeszyli wielu boleściami. 11 Ty natomiast, o człowiecze Boży, uciekaj od tego rodzaju rzeczy, a podążaj za sprawiedliwością, pobożnością, wiarą, miłością, wytrwałością, łagodnością! 12 Walcz w dobrych zawodach o wiarę, zdobądź życie wieczne: do niego zostałeś powołany i [o nim] złożyłeś dobre wyznanie wobec wielu świadków. 13 Nakazuję w obliczu Boga, który ożywia wszystko, i Chrystusa Jezusa – Tego, który złożył dobre wyznanie za Poncjusza Piłata –14 ażebyś zachował przykazanie nieskalane, bez zarzutu aż do objawienia się naszego Pana, Jezusa Chrystusa.