Spotkanie modlitewne 13.11.2014 r.

Słowo z dzielenia:

Mk 10, 46-52

46 Tak przyszli do Jerycha. Gdy wraz z uczniami i sporym tłumem wychodził z Jerycha, niewidomy żebrak, Bartymeusz, syn Tymeusza, siedział przy drodze. 47 Ten słysząc, że to jest Jezus z Nazaretu, zaczął wołać: «Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną!»48 Wielu nastawało na niego, żeby umilkł. Lecz on jeszcze głośniej wołał: «Synu Dawida, ulituj się nade mną!» 49 Jezus przystanął i rzekł: «Zawołajcie go!» I przywołali niewidomego, mówiąc mu: «Bądź dobrej myśli, wstań, woła cię». 50 On zrzucił z siebie płaszcz, zerwał się i przyszedł do Jezusa. 51 A Jezus przemówił do niego: «Co chcesz, abym ci uczynił?» Powiedział Mu niewidomy: «Rabbuni, żebym przejrzał». 52 Jezus mu rzekł: «Idź, twoja wiara cię uzdrowiła». Natychmiast przejrzał i szedł za Nim drogą.

Słowo z nasłuchu:

1.Jam jest Panem życia i śmierci
2.Nie lękajcie się, Ja was poprowadzę
3.Ja wasz Pan Bóg.Ja was pierwszy umiłowałem
4.Nie wyście mnie umiłowali, ale Ja was wybrałem, abyście szli i owoc przynosili
5.Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem
6.Ja was umiłowałem. Trwajcie w miłości
7.Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Nie jesteście sami, bo Ja idę zawsze obok was
8.Ja JESTEM z Wami do skończenia świata. Nie lękajcie się