Spotkanie modlitewne 13.08.2015 r.

Słowo z dzielenia:

Mk 13, 21-23

21 I wtedy jeśliby wam kto powiedział: Oto tu jest Mesjasz, oto tam: nie wierzcie.22 Powstaną bowiem fałszywi mesjasze i fałszywi prorocy i czynić będą znaki i cuda, żeby wprowadzić w błąd, jeśli to możliwe wybranych. 23 Wy przeto uważajcie! Wszystko wam przepowiedziałem.

Słowo z nasłuchu:

1.Otwórzcie swoje niczym nieograniczone serca.Zamykacie je przede Mną! Otwórzcie je,a Ja wleję w nie płomień swojej miłości!!!

2.Łk.12,1-5.

Kiedy wielotysięczne tłumy zebrały się koło Niego, tak że jedni cisnęli się na drugich, zaczął mówić najpierw do swoich uczniów: «Strzeżcie się kwasu, to znaczy obłudy faryzeuszów. 2 Nie ma bowiem nic ukrytego, co by nie wyszło na jaw, ani nic tajemnego, co by się nie stało wiadome. Dlatego wszystko, co powiedzieliście w mroku, w świetle będzie słyszane, a coście w izbie szeptali do ucha, głosić będą na dachach.
Lecz mówię wam, przyjaciołom moim: Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, a potem nic więcej uczynić nie mogą. Pokażę wam, kogo się macie obawiać: bójcie się Tego, który po zabiciu ma moc wtrącić do piekła. Tak, mówię wam: Tego się bójcie!

3.Jestem Tym, który cię powołał. Pójdź za Mną.

4.Obraz-Jezus niosący krzyż i słowa: Ja, Pan biorę twój krzyż i niosę go razem z tobą. Nie jesteś sama w swoim cierpieniu. Ja jestem przy tobie.