Spotkanie modlitewne 13.07.2017

Słowo z nasłuchu:

Proroctwa:

1.Bogiem Jestem waszym. I Swoją miłością was umiłowałem.

2.Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście.

3.Przyjdźcie do Mnie z wiarą wszyscy, którzy źle się macie, a Ja was uzdrowię.

4.Jestem Bogiem wiernym i wypełniam Swoje słowo… Potrzebuję tylko wiary- twojej wiary, wierności i cierpliwości.

5.Nie lękaj się mała trzódko, gdyż spodobało się Ojcu dać wam klucze Królestwa Niebieskiego.

6.Ja Jestem Drogą, Prawdą i Życiem.

7.Ja Pan, Jestem Bogiem zazdrosnym. Baczcie, byście nie czcili żadnych obcych bogów.

Słowa Poznania:

Jeśli miałaś dziś jakieś nietypowe zdarzenie z oknem, to jest to znak, że wchodzę dziś z wielką mocą do tego co jest twoją ciemnością i zabieram ją od ciebie.

Obrazy:

Krzyż Jezusa stojący na górze. Krzyż stoi w ciemności, od jego spodu rozchodzi się promień jasności rozświetlając przestrzeń dookoła.

Słowa z nasłuchu, z Pisma Świętego:

Mr 14:3-7
3. A gdy Jezus był w Betanii, w domu Szymona Trędowatego, i siedział za stołem, przyszła kobieta z alabastrowym flakonikiem prawdziwego olejku nardowego, bardzo drogiego. Rozbiła flakonik i wylała Mu olejek na głowę.
4. A niektórzy oburzyli się, mówiąc między sobą: Po co to marnowanie olejku?
5. Wszak można było olejek ten sprzedać drożej niż za trzysta denarów i rozdać ubogim. I przeciw niej szemrali.
6. Lecz Jezus rzekł: Zostawcie ją; czemu sprawiacie jej przykrość? Dobry uczynek spełniła względem Mnie.
7. Bo ubogich zawsze macie u siebie i kiedy zechcecie, możecie im dobrze czynić; lecz Mnie nie zawsze macie.

Słowo dla Wspólnoty:

1 P 5:4-5
4. Kiedy zaś objawi się Najwyższy Pasterz, otrzymacie niewiędnący wieniec chwały.
5. Tak samo wy, młodzieńcy, bądźcie poddani starszym!