Spotkanie modlitewne 12.07.2018

Słowo z dzielenia:

Mt 10,7-15
Idźcie i głoście: „Bliskie już jest królestwo niebieskie”. Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe duchy! Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie! Nie zdobywajcie złota ani srebra, ani miedzi do swych trzosów. Nie bierzcie na drogę torby ani dwóch sukien, ani sandałów, ani laski! Wart jest bowiem robotnik swej strawy. 
A gdy przyjdziecie do jakiegoś miasta albo wsi, wywiedzcie się, kto tam jest godny, i u niego zatrzymajcie się, dopóki nie wyjdziecie. Wchodząc do domu, przywitajcie go pozdrowieniem. Jeśli dom na to zasługuje, niech zstąpi na niego pokój wasz; jeśli zaś nie zasługuje, niech pokój wasz powróci do was! Gdyby was gdzie nie chciano przyjąć i nie chciano słuchać słów waszych, wychodząc z takiego domu albo miasta, strząśnijcie proch z nóg waszych! Zaprawdę, powiadam wam: Ziemi sodomskiej i gomorejskiej lżej będzie w dzień sądu niż temu miastu.


Słowa z nasłuchu:

  1. „Nie zostawię was sierotami”. Ja sam będę was prowadził swoją ręką, Ja was nie zostawię, moje przymierze jest nad wami.
  2. Przychodzę do was. wybiegam wam na spotkanie. Pozostańcie mi wierni.
  3. Idźcie i głoście! Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście Pana żniwa, aby posłał robotników na swoje żniwo.
  4. Bo tak jest z tymi, którzy z Ducha narodzili się, nikt nie wie dokąd pójdą za wolą Twą.
  5. To nie wyście mnie wybrali, ale Ja was wybrałem, abyście owoc obfity przynosili na chwałę Boga Jedynego.
  6. Obraz małej stokrotki. Jezus patrzy się na nią i troszczy się o nią. Ta stokrotka to wspólnota, każda osoba we wspólnocie.
  7. Jezus mówi: lubisz mnie słuchać? Ja lubię mówić do Ciebie i będę mówił.