Spotkanie modlitewne 12.02.2015 r.

Słowo z dzielenia:

1Tm 1, 12-15

12 Dzięki składam Temu, który mię przyoblekł mocą, Chrystusowi Jezusowi, naszemu Panu, że uznał mnie za godnego wiary, skoro przeznaczył do posługi mnie, 13 ongiś bluźniercę, prześladowcę i oszczercę. Dostąpiłem jednak miłosierdzia, ponieważ działałem z nieświadomością, w niewierze. 14 A nad miarę obfitą okazała się łaska naszego Pana wraz z wiarą i miłością, która jest w Chrystusie Jezusie! 15 Nauka to zasługująca na wiarę i godna całkowitego uznania, że Chrystus Jezus przyszedł na świat zbawić grzeszników, spośród których ja jestem pierwszy.

Słowo z nasłuchu:

1.W Moich dłoniach jest twoje serce, kocham cię nieskończenie dobrą miłością.

2.Zanurzam was w morzu Mojej miłości. Moimi jesteście.

3.Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze Mnie.

4.Owce Moje znają Mnie i słuchają Mojego głosu. Owieczki Moje, błogosławię wam!

5.Ja znam was. Wiem, czego potrzebujecie. Zaufajcie Mi, Ja sam wam wystarczę. Ja was poprowadzę.
Bóg mówi do osoby, która pyta Go „gdzie jest moje miejsce?”, że zawsze jest, gdy jest przy Nim – zawsze wtedy jest na swoim miejscu. A On jest zawsze przy niej.

6.Obraz. Otwarte, ogniste Niebo i słowa: Zszedłem na ziemię, by stać się człowiekiem tak, jak wy.
„Bo upodobałem sobie słabość i ją kocham najbardziej… To poprzez nią chcę i będę działać pośród sług tej wspólnoty mojej” – mówi Pan.

7.Obraz. Noc, tafla oceanu, morze, nad którym są zawieszone w szeregu po horyzont krzyże. Po chwili krzyże przewracają się i wpadają do oceanu.
Ukrzyżuj swoje słabości, zaprzyj się samego siebie, a zanurzę cię w oceanie Mojej miłości.

8.Tak Ja was posyłam, jak Mnie Ojciec posłał.

9.Ja jestem Bogiem żywym. Jestem żywy pośród was. Wzywajcie Mojego imienia, a odpowiem wam.

10.Umiłowawszy swoich na świecie, do końca ich umiłował.

11.Jestem jak woda, która ożywia. Jestem źródłem wody życia. Nie umrzesz pijąc tę wodę.

12.Obraz: Aligator czeka na ofiarę. Zlatują się ptaki (zle duchy). Inny ptak (orzeł) broni bydlęcia, antylopy. Zwierzę, które miało zginąć ucieka bezpiecznie.

13.Mateusz 12, 1-8