Spotkanie modlitewne 12.01.2017

Słowo z nasłuchu:

Proroctwa:

1.Ja Pan ująłem twoją prawicę i rzekłem: Tyś Mój. Powołałem cę. Pójdź za Mną.

2.Miłujcie się wzajemnie, jak Ja was umiłowałem.

3.Oto jestem poślij mnie!

4.On Jest Mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie.

5.W Mojej męce, w Moich ranach, w Moim przebitym sercu jest źródło mocy, której pragniesz.

6.Jeżeli pozostaniecie we Mnie a słowa Moje w was pozostaną, proście o co chcecie a stanie się wam. Mój Ojciec będzie uwielbiony przez to że owoc przyniesiecie, owoc trwały. A tak staniecie się uczniami Moimi!

Obrazy:

1.Obraz fruwającej gołębicy, wyraźnie słyszany furkot jej skrzydeł.

2.Obraz pięknego drzewa, słowa: Już siekiera jest do pnia przyłożona.

Słowa Poznania:

1.Jezus potrzebuje większej wiary aby mógł nas uzdrawiać. Jezus uzdrawia kobietę z bólu kręgosłupa.

Słowa z nasłuchu, z Pisma Świętego, słowo dla Wspólnoty:

J 4:3-14
3. opuścił Judeę i odszedł znów do Galilei.
4. Trzeba Mu było przejść przez Samarię.
5. Przybył więc do miasteczka samarytańskiego, zwanego Sychar, w pobliżu pola, które /niegdyś/ dał Jakub synowi swemu, Józefowi.
6. Było tam źródło Jakuba. Jezus zmęczony drogą siedział sobie przy studni. Było to około szóstej godziny.
7. Nadeszła /tam/ kobieta z Samarii, aby zaczerpnąć wody. Jezus rzekł do niej: Daj Mi pić!
8. Jego uczniowie bowiem udali się przedtem do miasta dla zakupienia żywności.
9. Na to rzekła do Niego Samarytanka: Jakżeż Ty będąc Żydem, prosisz mnie, Samarytankę, bym Ci dała się napić? Żydzi bowiem z Samarytanami unikają się nawzajem.
10. Jezus odpowiedział jej na to: O, gdybyś znała dar Boży i /wiedziała/, kim jest Ten, kto ci mówi: Daj Mi się napić – prosiłabyś Go wówczas, a dałby ci wody żywej.
11. Powiedziała do Niego kobieta: Panie, nie masz czerpaka, a studnia jest głęboka. Skądże więc weźmiesz wody żywej?
12. Czy Ty jesteś większy od ojca naszego Jakuba, który dał nam tę studnię, z której pił i on sam, i jego synowie i jego bydło?
13. W odpowiedzi na to rzekł do niej Jezus: Każdy, kto pije tę wodę, znów będzie pragnął.
14. Kto zaś będzie pił wodę, którą Ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki, lecz woda, którą Ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody wytryskającej ku życiu wiecznemu.