Spotkanie modlitewne 11.09.2014 r.

Słowo z dzielenia:

Jud 17-23

17 Wy zaś, umiłowani, przypomnijcie sobie te słowa, które były zapowiedziane przez Apostołów Pana naszego Jezusa Chrystusa, 18 gdy mówili do was, że w ostatnich czasach pojawią się szydercy którzy będą postępowali według własnych pożądliwości. 19 Oni to powodują podziały, [a sami] są cieleśni [i] Ducha nie mają. 20 Wy zaś, umiłowani, budując samych siebie, na fundamencie waszej najświętszej wiary, w Duchu Świętym się módlcie 21 i w miłości Bożej strzeżcie samych siebie, oczekując miłosierdzia Pana naszego Jezusa Chrystusa, [które wiedzie] ku życiu wiecznemu. 22 Dla jednych miejcie litość, dla tych, którzy mają wątpliwości: 23 ratujcie [ich], wyrywając z ognia, dla drugich zaś miejcie litość z obawą, mając w nienawiści nawet chiton zbrukany przez ciało.

Słowo z nasłuchu:

Ja Jestem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ja Jestem

 

 

 

 

 

 

Ja jestem Mocą

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niech się nie trwoży

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moja miłość

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przychodzę mimo

 

 

 

 

 

Przychodzę

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ga