Spotkanie modlitewne 11.08.2016

Słowo z nasłuchu:

Proroctwa:

1. Moc w słabości się doskonali.

2.Nie ufajcie swoim siłom. To Ja Jestem mocą. Wszystko, co macie jest łaską ode mnie. Ja daję i Ja odbieram.

3. Patrzcie na swoich braci zobaczycie Mnie, Ja Jestem w nich.

4. Kto słucha Moich słów i wypełnia je, ten jest Mi matką, bratem i siostrą.

Obrazy:

1. Malutkie dzieciątko, które Bóg przytula w Swoich ramionach i tuli do Swojego serca- taką miłość ma Bóg ku nam, kocha nas z tak wielką czułością i chce zaspokajać nasze potrzeby, nasze braki miłości.

2. Obraz z samego początku spotkania: Jezus stojący w białej szacie przed tłumem ludzi- przed nami. Wyciąga Swoje dłonie i chwyta nas, i przyciąga do Siebie.

Słowa Poznania:

1. Jest tu osoba, lub osoby, które dziś widziały Moją twarz, Jestem blisko.

2. Pan Jezus dotknął dziś na spotkaniu bolesnej rany osoby- rany zadanej przez ojca wskutek której, ta osoba czuje się niegodna, niewartościowa. Jezus mówi do tej osoby: daję ci nowe życie i uzdrawiam cięty jesteś moją córką umiłowaną i czynię cię czystą.

3.Bóg chce dziś przyjść wyjątkowo blisko do kobiety, która ma problem ze swoją kobiecością i która nie czuje się piękna, Bóg mówi właśnie do niej: dla Mnie jesteś najpiękniejsza!

Bóg chce z nią tańczyć, taniec radości, jak z ukochaną.

Słowo dla Wspólnoty:

Dz 2:37-41
37. Gdy to usłyszeli, przejęli się do głębi serca: Cóż mamy czynić, bracia? – zapytali Piotra i pozostałych Apostołów.
38. Nawróćcie się – powiedział do nich Piotr – i niech każdy z was ochrzci się w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a weźmiecie w darze Ducha Świętego.
39. Bo dla was jest obietnica i dla dzieci waszych, i dla wszystkich, którzy są daleko, a których powoła Pan Bóg nasz.
40. W wielu też innych słowach dawał świadectwo i napominał: Ratujcie się spośród tego przewrotnego pokolenia!
41. Ci więc, którzy przyjęli jego naukę, zostali ochrzczeni. I przyłączyło się owego dnia około trzech tysięcy dusz.