Spotkanie modlitewne 10.08.2017

Słowo z nasłuchu:

Proroctwa:

1. Gdy Bóg zstępuje, to ziemia drży pod jego stopami. Czujesz jak przychodzę?

2. Jestem Światłością,  nie ma we Mnie żadnej ciemności.

 

Słowa Poznania:

1. Przychodzę dziś szczególnie do dwóch osób tutaj obecnych, uciemiężonych fizycznie lub duchowo.

2.Do młodej kobiety, która długo prosi już Pana o uzdrowienie: „Widziałem Twoje łzy, słyszałem Twoją modlitwę. Uzdrowię Cię.”

Obrazy:

1. Obraz  Jezusa jako kilkuletniego dziecka trzymającego w ręce świecę. Słowa: „ Ja jestem światłością świata”

2.Jezus- Chrystus Król w Koronie, ręką dotyka swojego gorejącego serca i mówi: „ Ja Jestem Królem Waszych Serc. Trwajcie we Mnie w sakramencie Eucharystii”.

3. Jezus Zmartwychwstały z uniesionymi w geście powitania ramionami, z ranami w dłoniach i przebitym bokiem. Słowa: „Nie lękajcie się, Ja Jestem”.

4. Obraz grobu, wypełnia go światłość, Jezus zmartwychwstaje. Ten obraz ma nam przypominać, że wszelkie cierpienie, smutek, strach znikną, a Jezus wskrzesi nas z martwych.

5. Obraz Jezusa z uniesioną dłonią mówiący:  „Błogosławię Wam”.

Słowa z nasłuchu, z Pisma Świętego:

Jon 1,8-9
„Rzekli więc do niego: Powiedzże nam, z jakiego powodu ta klęska przyszła na nas? Jaki jest twój zawód? Skąd pochodzisz? Jaki jest twój kraj? Z którego jesteś narodu? A on im odpowiedział: Jestem Hebrajczykiem i czczę Pana, Boga nieba, który stworzył morze i ląd.”

Słowo dla Wspólnoty:

1 Kor 10,1-11

„Nie chciałbym, bracia, byście nie wiedzieli, że nasi ojcowie wszyscy co prawda zostawali pod obłokiem, wszyscy przeszli przez morze  i wszyscy byli ochrzczeni w [imię] Mojżesza, w obłoku i w morzu;  wszyscy też spożywali ten sam pokarm duchowy i pili ten sam duchowy napój. Pili zaś z towarzyszącej im duchowej skały, a skałą był Chrystus. Lecz w większości z nich nie upodobał sobie Bóg; polegli bowiem na pustyni.  Stało się zaś to wszystko, by mogło posłużyć za przykład dla nas, abyśmy nie byli skłonni do złego, tak jak oni zła pragnęli.  Nie bądźcie też bałwochwalcami, jak niektórzy z nich, według tego, co jest napisane: Zasiadł lud, by jeść i pić, i powstali, by się oddawać rozkoszom. Nie bądźmy też rozpustnikami, jak byli nimi niektórzy spośród nich, i padło ich jednego dnia dwadzieścia trzy tysiące.  I nie wystawiajmy Pana na próbę, jak niektórzy z nich Go wystawiali, i poginęli od wężów.  Nie szemrajcie, jak niektórzy z nich szemrali – i zostali wytraceni przez dokonującego zagłady.  A wszystko to przydarzało się im jako zapowiedź rzeczy przyszłych, spisane zaś zostało ku pouczeniu nas, których dosięga kres czasów.”