Spotkanie modlitewne 1.10.2015 r.

Słowo z dzielenia:

1Kor 16, 5-9

Wstąpię do was, gdy będę wracał z Macedonii. Przez Macedonię bowiem przejdę tylko, u was zaś może zatrzymam się lub nawet przezimuję, żebyście mnie odprowadzili, dokądkolwiek wyruszę. Nie chciałbym bowiem tylko przelotnie was widzieć. Mam nadzieję pozostać z wami przez jakiś czas, jeśli Pan pozwoli.W Efezie zostanę aż do Pięćdziesiątnicy. Otwarła się bowiem wielka i obiecująca brama, a przeciwnicy są liczni.

Słowo z nasłuchu:

Proroctwa:

1.W ogniu was wypróbuję, aby owoce, które wydacie były liczne jak ziarnka piasku na plaży.

2.Namaszczam was mocą mojego Ducha. Jesteście posłani. Obraz ognia.

3.Otwieram przed Tobą Swoje serce, ukazuję Ci Swoje oblicze. Ty jesteś moim umiłowanym dzieckiem.

Słowa poznania:

1.Jest na spotkaniu osoba, do której Jezus z wielką czułością mówi: Otwieram wejście do twego serca, właśnie odrzuciłem kamień, który zagradzał wejście do twego poranionego serca. Właśnie tam wszedłem, stoję przy otwartym wejściu do twego serca. Czy mnie wpuścisz?

Obrazy:

1.Obraz bijącego serca i słowa: miłość Moja cierpliwa jest.