Spotkanie modlitewne 09.08.2018

Słowo dla wspólnoty:
Ef 5,21
Bądźcie sobie wzajemnie poddani w bojaźni Chrystusowej!


Słowa z nasłuchu:
Proroctwa:

 1. Ja jestem Drogą, Prawdą i Życiem.
 2. Moje dzieci nie lękajcie się, oto Ja Pan Bóg wasz. Ja stwarzam wszystko nowe.
 3. Miłujcie tak Ja was umiłowałem.
 4. Nie lękajcie się, Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata.
 5. Ja Jestem. Tęsknię za tobą.
 6. Jesteście moimi umiłowanymi dziećmi.
 7. Uczcie się ode mnie, bo jestem cichy i pokornego serca.
 8. Jak Ojciec mnie posłał tak i Ja was posyłam.

Z Pisma Świętego:

 1. «Jeżeli będziecie trwać w nauce mojej, będziecie prawdziwie moimi uczniami i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli» (J 8,31b-32)

Obraz:

 1. Pan Jezus odpływający łodzią, jakby nad Jeziorem Galilejskim. Słowa: Pójdź za mną.

Słowo poznania:

 1. Jest na spotkaniu kobieta zatroskana i zdenerwowana swoją sytuacją w domu. Jezus mówi do niej, że zajmie się tą sytuacją.