Spotkanie modlitewne 09.02.2017

Słowo z nasłuchu:

Proroctwa:

1.Ja ożywiam i Ja wskrzeszam, Ja daję radość i życie! Choćby wasze życie było jak wyschłe kości, Ja Jestem Pan, który ożywia i daje życie.

2.Choćby wasze  grzechy były jak szkarłat, nad śnieg wybieleją.

3.Dana jest mi wszelka władza na niebie i ziemi. Dlaczego wątpicie? Przecież powiedziałem wam, że Ja Jestem.

4.Jesteście Moim ludem.

5.Bóg tak umiłował świat że syna Swego Jednorodzonego dał, aby kto w Niego wierzy nie zginął ale miał życie wieczne.

6.Ja Pan, tylko istnieję! Nie ma innego Boga poza Mną, któż może się sprzeciwić temu, co Ja postanowiłem?

7.Ty jesteś Moim synem umiłowanym, w tobie Mam upodobanie.

8.Nie wyście Mnie wybrali ale Ja was wybrałem.

9.Bo góry mogą ustąpić i pagórki się zachwiać ale Moja miłość nigdy nie odstąpi od ciebie.

10.Moc w słabości się doskonali.

Słowa Poznania:

1.Jezus dotyka Swoim całym sercem Basię, która siedzi po lewej stronie od drzwi.

2.Osobie, która ma psa wielkości, rasy jak cocker spaniel, o bardzo jasnym umaszczeniu, chcę powiedzieć, że bardzo miła jest ona Mojemu sercu. Na dowód tego poczuje ona, że dotykam jej prawej dłoni, tak jakby prąd delikatny przez nią przeszedł.

Słowa z nasłuchu, z Pisma Świętego:

Flp 3:7-12
7. Ale to wszystko, co było dla mnie zyskiem, ze względu na Chrystusa uznałem za stratę.
8. I owszem, nawet wszystko uznaję za stratę ze względu na najwyższą wartość poznania Chrystusa Jezusa, Pana mojego. Dla Niego wyzułem się ze wszystkiego i uznaję to za śmieci, bylebym pozyskał Chrystusa
9. i znalazł się w Nim – nie mając mojej sprawiedliwości, pochodzącej z Prawa, lecz Bożą sprawiedliwość, otrzymaną przez wiarę w Chrystusa, sprawiedliwość pochodzącą od Boga, opartą na wierze –
10. przez poznanie Jego: zarówno mocy Jego zmartwychwstania, jak i udziału w Jego cierpieniach – w nadziei, że upodabniając się do Jego śmierci,
11. dojdę jakoś do pełnego powstania z martwych.
12. Nie [mówię], że już [to] osiągnąłem i już się stałem doskonałym, lecz pędzę, abym też [to] zdobył, bo i sam zostałem zdobyty przez Chrystusa Jezusa.

J 21:6
6. On rzekł do nich: Zarzućcie sieć po prawej stronie łodzi, a znajdziecie. Zarzucili więc i z powodu mnóstwa ryb nie mogli jej wyciągnąć.

J 20:13-18
13. I rzekli do niej: Niewiasto, czemu płaczesz? Odpowiedziała im: Zabrano Pana mego i nie wiem, gdzie Go położono.
14. Gdy to powiedziała, odwróciła się i ujrzała stojącego Jezusa, ale nie wiedziała, że to Jezus.
15. Rzekł do niej Jezus: Niewiasto, czemu płaczesz? Kogo szukasz? Ona zaś sądząc, że to jest ogrodnik, powiedziała do Niego: Panie, jeśli ty Go przeniosłeś, powiedz mi, gdzie Go położyłeś, a ja Go wezmę.
16. Jezus rzekł do niej: Mario! A ona obróciwszy się powiedziała do Niego po hebrajsku: Rabbuni, to znaczy: Nauczycielu.
17. Rzekł do niej Jezus: Nie zatrzymuj Mnie, jeszcze bowiem nie wstąpiłem do Ojca. Natomiast udaj się do moich bracii powiedz im: Wstępuję do Ojca mego i Ojca waszego oraz do Boga mego i Boga waszego.
18. Poszła Maria Magdalena oznajmiając uczniom: Widziałam Pana i to mi powiedział.

J 14:1-8
1. Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga? I we Mnie wierzcie.
2. W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce.
3. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie Ja jestem.
4. Znacie drogę, dokąd Ja idę.
5. Odezwał się do Niego Tomasz: Panie, nie wiemy, dokąd idziesz. Jak więc możemy znać drogę?
6. Odpowiedział mu Jezus: Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie.
7. Gdybyście Mnie poznali, znalibyście i mojego Ojca. Ale teraz już Go znacie i zobaczyliście.
8. Rzekł do Niego Filip: Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy.

Mt 26:1-2
1. Gdy Jezus dokończył wszystkich tych mów, rzekł do swoich uczniów:
2. Wiecie, że po dwóch dniach jest Pascha, i Syn Człowieczy będzie wydany na ukrzyżowanie.

J 10:7-10
7. Powtórnie więc powiedział do nich Jezus: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Ja jestem bramą owiec.
8. Wszyscy, którzy przyszli przede Mną, są złodziejami i rozbójnikami, a nie posłuchały ich owce.
9. Ja jestem bramą. Jeżeli ktoś wejdzie przeze Mnie, będzie zbawiony – wejdzie i wyjdzie, i znajdzie paszę.
10. Złodziej przychodzi tylko po to, aby kraść, zabijać i niszczyć. Ja przyszedłem po to, aby /owce/ miały życie i miały je w obfitości.