Spotkanie modlitewne 08.12.2016

Słowo z nasłuchu:

Proroctwa:

1.Odwagi! Niech nie słabną twe ręce, – mówi Pan.

2.Napełniam Was ogniem Ducha Świętego, Jego mocą, nieograniczoną.

3.Nie wyście Mnie wybrali ale Ja was wybrałem. Wypłyń na głębię. Nie lękaj się. Bóg nie umarł. Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych braci Moich najmniejszych, Mnieście uczynili.

4.Nie lękaj się trzódko Moja, bowiem spodobało się Panu dać wam Królestwo. 

5.Oto czynię wszystko nowe.

6.Przyjdźcie do Mnie wszyscy którzy utrudzeni jesteście, a Ja was pokrzepię,- mówi Pan.

Słowa Poznania:

1.Bóg chce przyjść do osoby, która zastanawiała się czy Bóg Jest z nią, w jej trudnościach. Bóg mówi do ciebie: Ja Jestem z tobą, w tych trudnościach, chcę wspierać cię w twoich decyzjach.

Słowa z nasłuchu, z Pisma Świętego:

 Jn 10:23-24
23. Jezus przechadzał się w świątyni, w portyku Salomona.
24. Otoczyli Go Żydzi i mówili do Niego: Dokąd będziesz nas trzymał w niepewności? Jeśli Ty jesteś Mesjaszem, powiedz nam otwarcie.

Jn 13:7-9
7. Jezus mu odpowiedział: Tego, co Ja czynię, ty teraz nie rozumiesz, ale później będziesz to wiedział.
8. Rzekł do Niego Piotr: Nie, nigdy mi nie będziesz nóg umywał. Odpowiedział mu Jezus: Jeśli cię nie umyję, nie będziesz miał udziału ze Mną.

9. Rzekł do Niego Szymon Piotr: Panie, nie tylko nogi moje, ale i ręce, i głowę.

Słowo dla Wspólnoty:

Dz 27:39-44
39. Gdy dzień nastał, nie rozpoznali lądu, widzieli jednak jakąś zatokę o płaskim wybrzeżu, do którego chcieli – jeśliby się dało – doprowadzić okręt.
40. Poodcinali kotwice i zostawili je w morzu. Równocześnie rozluźnili wiązania sterowe, nastawili pod wiatr przedni żagiel i zmierzali ku brzegowi.
41. Wpadli jednak na mieliznę i osadzili na niej okręt. Dziób okrętu zarył się i pozostał nieruchomy, a rufa zaczęła się rozpadać pod naporem fal.
42. Żołnierze postanowili pozabijać więźniów, aby który nie uciekł po dopłynięciu do brzegu.
43. Lecz setnik, chcąc ocalić Pawła, przeszkodził ich zamiarowi. Rozkazał, aby ci, co umieją pływać, skoczyli pierwsi do wody i wyszli na brzeg,
44. pozostali zaś /dopłynęli/ jedni na deskach, a drudzy na resztkach okrętu. W ten sposób wszyscy cało znaleźli się na lądzie.