Spotkanie modlitewne 08.03.2018

Słowo dla wspólnoty:

J 7,37-39

Źródło wody żywej

37 W ostatnim zaś, najbardziej uroczystym dniu święta, Jezus stojąc zawołał donośnym głosem: «Jeśli ktoś jest spragniony, a wierzy we Mnie – niech przyjdzie do Mnie i pije! 38 Jak rzekło Pismo: Strumienie wody żywej popłyną z jego wnętrza». 39 A powiedział to o Duchu, którego mieli otrzymać wierzący w Niego; Duch bowiem jeszcze nie był, ponieważ Jezus nie został jeszcze uwielbiony.
 

Słowo z nasłuchu:

Proroctwa:

 1. Ja jestem światłością świata. Przylgnijcie do Mnie, abyście nie chodzili w ciemności i abym świecił innym w was i przez was.
 2. Idę do Ojca mego i Ojca waszego. Do Boga Mego i Boga waszego.
 3. W Tobie mam upodobanie.
 4. Bo góry mogą ustąpić i pagórki się zachwiać, ale miłość moja nigdy nie odstąpi od ciebie.
 5. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym i zaczęli mówić obcymi językami tak jak im Duch pozwalał mówić.
 6. Wy jesteście na ziemi światłem Mym, aby ludzie widzieli dobre czyny w was i wielbili Ojca, który w niebie jest.
 7. Pan Jezus powołuje nas do radości pomimo naszych codziennych cierpień,  trosk. Mów: raduje się dusza moja w was więc i wy się radujcie.

Z Pisma Świętego:

 1. A Ja wam powiadam: wcale nie przysięgajcie – ani na niebo, bo jest tronem Boga; ani na ziemię, bo jest podnóżkiem stóp Jego; ani na Jerozolimę, bo jest miastem wielkiego Króla. (Mt 5,34-35)

Obraz:

 1. Maryja klęcząca pod krzyżem, całująca ziemię, po której stąpał Jej święty syn. Maryja, która kochała, współcierpiała, ale do końca mówiła Bogu „tak” i miała w sobie nadzieję. Jezus prosi, byśmy i my, mimo naszej ciemności i trudów, nie tracili nadziei i ciągle mówili Mu „tak”, jak Maryja.

Słowa poznania:

 1. Do osoby, która robiła coś z pomidorem, a on okazał się zepsuty lub spadł na podłogę, Pan ma słowo: żyjcie ze  sobą w zgodzie i przebaczajcie sobie wzajemnie, gdy macie coś przeciw drugiemu. Jak Pan przebaczył, również wy tak czyńcie.
 2. Do osoby, która piła dziś wodę z białego kubka. Pragnę przyjść do twojej choroby, do twojego problemu i zabrać ją/go.